Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
NAKO NAPREDAK AD KOTOR n/a 34 308 0.0454 26.11 0.00 0.10 0.00 22.70 0.45 0.00
ECHE ECHEM AD PODGORICA n/a 33 074 0.0147 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TITI POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA Nekretnine 23 271 2.3000 12.79 0.08 5.88 0.00 7.42 0.43 0.00
TREN-O OTVORENI INVESTICIONI FOND TREND PODGORICA Investicioni fondovi 22 544 0.0365 -14.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HIVO HIVOICE AD PODGORICA n/a 22 000 0.0125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KODC KOD CLOUD AD PODGORICA n/a 21 750 0.0125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VELE VELEPRODAJA AD NIKŠIC n/a 21 186 3.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
YUIN JUGOINSPEKT A.D PODGORICA n/a 19 720 80.0000 -60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COBT COMPASS BARTER TECHNOLOGIES AD PODGORICA n/a 17 500 0.0125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAPE JADRAN AD PERAST - KOTOR n/a 17 332 1.6000 -51.52 -0.39 2.05 0.00 0.00 0.00 0.00