Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
SPAN ŠUMARSKO PREDUZECE A.D U STECAJU ANDRIJEVICA n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIT# PRIMORJE HOTELS & RESTAURANTS AD TIVAT n/a 0 4.3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2PG16 GLAVNI GRAD PODGORICA n/a 0 0.5925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDHK RADOJE DAKIĆ U STEČAJU AD PODGORICA Industrija 0 0.0010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP11 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPBA ŠUM. PREDUZECE A.D. BERANE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIU* ZAVOD ZA PROJEKTOVANJE I URBANIZAM IPG HERCEG NOVI n/a 0 5.5200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2PG17 GLAVNI GRAD PODGORICA n/a 0 0.5221 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDTP HI RADOJE DAKIC TRANSPORT DD. n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP12 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00