Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
TECG CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA n/a 437 074 1.2000 -20.27 0.15 3.00 0.00 7.81 0.40 0.00
EPCG ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Sirovine i energetika 292 619 3.4100 -8.82 0.34 7.43 0.00 10.15 0.46 0.00
CDAP CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD n/a 246 996 5.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JAPE JADRAN AD PERAST - KOTOR n/a 245 242 2.1100 17.22 -0.39 2.05 0.00 0.00 1.03 0.00
SWIO Osiguravajuce društvo SWISS OSIGURANJE AD n/a 229 487 4.8800 248.57 0.39 6.20 0.00 12.66 0.79 0.00
STOB ŠTAMPARIJA OBOD AD CETINJE n/a 214 262 1.2000 36.36 0.00 3.48 0.00 521.74 0.34 0.00
MIMO HTP MIMOZA AD TIVAT Hoteli i turizam 162 160 1.6500 91.86 -0.02 3.69 0.00 0.00 0.45 0.00
INSM INSTITUT SIMO MILOŠEVIC AD IGALO - HERCEG NOVI n/a 152 031 27.0000 -1.82 0.14 158.39 0.00 189.47 0.17 0.00
GB26 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 138 058 108.4600 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABSO ABSOLUTE AD BAR n/a 104 870 0.3300 -2.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00