Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
CDAP CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD n/a 265 896 5.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATHO CITADEL GROUP AD PODGORICA n/a 231 397 0.6850 -19.41 -0.09 2.09 0.00 0.00 0.33 0.00
SWIO Osiguravajuce društvo SWISS OSIGURANJE AD n/a 229 487 4.8800 248.57 0.39 6.20 0.00 12.66 0.79 0.00
JAPE JADRAN AD PERAST - KOTOR n/a 215 978 2.1883 -12.47 -0.39 2.05 0.00 0.00 1.07 0.00
STOB ŠTAMPARIJA OBOD AD CETINJE n/a 213 087 1.2000 14.29 0.00 3.48 0.00 521.74 0.34 0.00
EPCG ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ Sirovine i energetika 195 731 2.9293 -19.52 0.34 7.43 0.00 8.72 0.39 0.00
MIMO HTP MIMOZA AD TIVAT Hoteli i turizam 167 995 1.9500 126.74 -0.02 3.69 0.00 0.00 0.53 0.00
ABSO ABSOLUTE AD BAR n/a 139 544 0.3300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GB26 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 138 058 108.4600 7.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PLAP 13 JUL - PLANTAŽE AD PODGORICA n/a 135 848 0.0820 -25.45 0.01 0.61 0.00 6.07 0.13 0.00