Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
IZBR TP IZBOR AD BAR n/a 45 0.0004 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 0.03 0.00
MIGF DZMPUN MIG AD PODGORICA n/a 35 0.0092 0.00 -0.03 0.76 0.00 0.00 0.01 0.00
ZZIB ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. BAR Građevinski sektor i arhitektura 7 0.0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABD JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE U STECAJU AD BIJELA n/a 2 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDTR HI RADOJE DAKIC TRANSMISIJE DD. n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP13 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SPDA DIP ŠPIRO DACIC U STECAJU BIJELO POLJE n/a 0 0.7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PROK-P PROLJECE KOMERC AD PLJEVLJA n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3MAIN MARKET INVEST u stecaju AD BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ABSO ABSOLUTE AD BAR n/a 0 0.3000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00