Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
MOBK MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT AD TIVAT n/a 150 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KOPR KOTOR - PROJEKT AD KOTOR n/a 100 50.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTRU OTRANTKOMERC AD PODGORICA n/a 89 0.4000 -9.09 -0.02 6.99 0.00 0.00 0.06 0.00
HLTA-O ZIF HLT FOND AD PODGORICA n/a 65 0.0053 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SEAG SERVISAGRO ZA PROMET ROBA I USLUGA EXPORT IM. A.D n/a 52 7.5000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IZBR TP IZBOR AD BAR n/a 45 0.0004 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 0.03 0.00
ZZIB ZAVOD ZA IZGRADNJU BARA U STEČAJU A.D. BAR Građevinski sektor i arhitektura 7 0.0015 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JABD JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE U STECAJU AD BIJELA n/a 2 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RDTR HI RADOJE DAKIC TRANSMISIJE DD. n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BP13 OPŠTINA BIJELO POLJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00