Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
MOBK MONTEPRANZO - BOKAPRODUKT AD TIVAT n/a 7 823 18.0000 190.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MIPR MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ Građevinski sektor i arhitektura 7 625 2.0000 139.81 0.06 5.23 0.00 33.33 0.38 0.00
ZEIN INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU AD NIKŠIĆ Industrija 5 715 0.2020 1.00 -0.35 8.67 0.00 0.00 0.02 0.00
JABD JADRANSKO BRODOGRADILIŠTE U STECAJU AD BIJELA n/a 4 056 0.1500 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EURF ZIF EUROFOND -U POSTUPKU TRANSFORMACIJE AD n/a 3 841 0.0025 -13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CRNA UTIP CRNA GORA AD PODGORICA n/a 3 826 0.3000 0.00 -0.34 1.32 0.00 0.00 0.23 0.00
IZBR TP IZBOR AD BAR n/a 2 947 0.0004 0.00 0.00 0.01 0.00 0.36 0.03 0.00
OPGO GRAÐEVINSKO GORICA U STECAJU AD PODGORICA n/a 2 313 0.0090 -25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LUDE LUŠTICA DEVELOPMENT AD TIVAT Nekretnine 2 300 1.1500 0.00 -0.01 0.05 0.00 0.00 21.74 0.00
GOIP GORNJI IBAR AD PODGORICA n/a 1 801 5.0000 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00