Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
SIPR SI PROMET L A.D n/a 0 0.0048 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POKO# TP PKB HERCEG NOVI AD HERCEG NOVI n/a 0 3.4086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2PG12 GLAVNI GRAD PODGORICA n/a 0 0.8422 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RASE KOMPAS- SERVIS A.D n/a 0 2.7900 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BD14 OPŠTINA BUDVA n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SIVA ECO CELEBIC A.D. PODGORICA n/a 0 0.4999 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
POSA# POMORSKI SAOBRACAJ A.D. HERCEG NOVI n/a 0 175.1300 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2PG13 GLAVNI GRAD PODGORICA n/a 0 0.7843 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RBRS RIBARSTVO U STECAJU AD CETINJE n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BD15 OPŠTINA BUDVA n/a 0 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00