Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
JGPK JUGOPETROL AD PODGORICA n/a 1 486 671 11.4823 -2.14 1.46 19.71 0.00 7.89 0.58 0.00
GB1-2024 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 1 010 700 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATHO CITADEL GROUP AD PODGORICA n/a 861 798 0.9500 52.00 -0.09 2.09 0.00 0.00 0.45 0.00
HBO2 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA n/a 655 799 101.6200 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HBO1 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA n/a 608 954 103.0000 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CDAP CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD n/a 589 644 5.4000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECG CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA n/a 556 544 1.4000 -10.26 0.15 3.00 0.00 9.11 0.47 0.00
GB26 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 538 914 100.6000 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GB2-2024 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 467 700 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PREN CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA Sirovine i energetika 394 232 0.6060 -23.31 0.03 1.17 0.00 21.19 0.52 0.00