Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
GROV INVESTICIONO DRUŠTVO LIMIT PRIME SECURITIES AD n/a 83 549 0.3340 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VATR VATROSTALNA AD PODGORICA n/a 70 665 1.1800 -0.30 0.52 3.61 0.00 2.29 0.33 0.00
INSM INSTITUT SIMO MILOŠEVIC AD IGALO - HERCEG NOVI n/a 62 624 30.0000 -18.65 0.14 158.39 0.00 210.53 0.19 0.00
JAPE JADRAN AD PERAST - KOTOR n/a 57 149 2.5000 38.89 -0.39 2.05 0.00 0.00 1.22 0.00
ZETP ZETATRANS AD PODGORICA Transport i prateće usluge 57 035 1.0900 66.16 0.11 1.91 0.00 9.61 0.57 0.00
MARB MARINA AD BAR n/a 56 610 1.9500 21.88 0.48 7.27 0.00 4.03 0.27 0.00
KOGE PORT OF ADRIA AD BAR Lučke usluge i pomorski transport 55 466 0.1050 -4.55 -0.01 0.78 0.00 0.00 0.13 0.00
MIMO HTP MIMOZA AD TIVAT Hoteli i turizam 49 337 0.8600 -14.00 -0.02 3.69 0.00 0.00 0.23 0.00
TITI POSLOVNO LOGISTIČKI CENTAR MORAČA AD PODGORICA Nekretnine 42 189 2.3000 14.97 0.08 5.88 0.00 28.50 0.39 0.00
TRGO TRGOCET A.D CETINJE n/a 41 865 5.0000 0.00 -0.28 40.41 0.00 0.00 0.12 0.00