Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
USAS US AND ASIA REAL ESTATE AD PODGORICA n/a 2 260 0.0125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JEKO JEKON AD BIJELO POLJE n/a 2 200 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CENB CENTROJADRAN AD BAR n/a 1 882 7.9200 106.25 1.29 35.85 0.00 6.14 0.22 0.00
RZUP REPUBLICKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE A.D. n/a 1 787 0.2030 0.00 0.06 0.97 0.00 0.00 0.00 0.00
BRJE HTP VELIKA PLAŽA AD ULCINJ n/a 1 746 8.0100 -2.32 0.06 33.90 0.00 27.62 0.24 0.00
LOIN LOVCENINVEST AD PODGORICA n/a 1 360 3.0100 -24.75 -1.89 105.04 0.00 0.00 0.03 0.00
DRGM MISTICOM AD PODGORICA n/a 1 334 1.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMAK IMAKO AD BIJELO POLJE n/a 1 264 0.7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TPCR TP CENTAR RAŽNATOVIC ZA PROMET A.D n/a 1 257 5.3000 6.00 -0.35 13.60 0.00 0.00 0.00 0.00
JASA JADRANSKI SAJAM AD BUDVA n/a 1 145 101.7610 -20.00 1.28 642.69 0.00 143.33 0.16 0.00