Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
LUBA LUKA BAR AD BAR n/a 94 837 0.1760 -18.56 0.02 1.27 0.00 8.80 0.14 0.00
OTRU OTRANTKOMERC AD PODGORICA n/a 84 270 0.6000 -31.04 -0.27 7.35 0.00 0.00 0.08 0.00
GROW INVESTICIONO DRUŠTVO LIMIT PRIME SECURITIES AD n/a 73 312 0.5865 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PUTE BARSKA PLOVIDBA AD BAR n/a 72 947 0.5000 108.33 1.34 0.60 0.00 0.37 0.83 0.00
RKNK ROBNA KUCA NIKŠICANKA A.D. n/a 50 303 0.7100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VATR VATROSTALNA AD PODGORICA n/a 41 449 1.1800 -0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TREN-O OTVORENI INVESTICIONI FOND TREND PODGORICA Investicioni fondovi 37 938 0.0369 -17.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ZETP ZETATRANS AD PODGORICA Transport i prateće usluge 36 237 0.7300 28.07 0.06 1.85 0.00 12.17 0.39 0.00
NAKO NAPREDAK AD KOTOR n/a 34 934 0.0446 37.23 0.00 0.10 0.00 22.30 0.45 0.00
ECHE ECHEM AD PODGORICA n/a 33 074 0.0147 17.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00