Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
JGPK JUGOPETROL AD PODGORICA n/a 1 644 209 11.1700 -5.33 1.46 19.71 0.00 7.68 0.57 0.00
GB1-2024 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 1 010 700 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRIT PRIMORJE HOTELS & RESTAURANTS AD TIVAT n/a 939 054 3.6000 63.63 -0.07 8.77 0.00 0.00 0.41 0.00
ATHO CITADEL GROUP AD PODGORICA n/a 872 399 0.7600 21.60 -0.09 2.09 0.00 0.00 0.36 0.00
HBO1 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA n/a 711 790 101.8000 1.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
HBO2 HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA n/a 655 799 101.6200 2.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CDAP CENTRALNO KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO AD n/a 589 644 5.4000 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECG CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA n/a 588 736 1.3500 -15.47 0.15 3.00 0.00 8.79 0.45 0.00
GB24 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 540 014 100.0000 -0.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GB26 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 538 914 100.6000 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00