Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
MIMO HTP MIMOZA AD TIVAT Hoteli i turizam 4 069 1.0000 -28.57 -0.24 3.71 0.00 0.00 0.27 0.00
AUTM AUTOREMONT OSMANAGIC AD PODGORICA n/a 3 948 0.3200 0.00 0.06 7.89 0.00 5.33 0.04 0.00
GRAD GRADINA-KVARTA AD BIJELO POLJE n/a 3 271 0.6000 -40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RZUP REPUBLICKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE A.D. n/a 3 115 0.2030 -32.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OPGO GRAÐEVINSKO GORICA U STECAJU AD PODGORICA n/a 2 528 0.0153 -30.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
USAS US AND ASIA REAL ESTATE AD PODGORICA n/a 2 260 0.0125 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
VINO TP VINOPROMET AD HERCEG NOVI n/a 2 018 10.4000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
JEKO JEKON AD BIJELO POLJE n/a 2 000 100.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
IMAK IMAKO AD BIJELO POLJE n/a 1 837 0.7000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATHO HTP ATLAS HOTELS GROUP AD BAR Hoteli i turizam 1 498 0.7500 38.89 -0.09 2.09 0.00 0.00 0.36 0.00