Simbol Emitent Industrija Obim trgovanja u posljednjoj godini Cijena Promjena u posljednjoj godini % earning per share € book value per share € dividend per share € p/e p/b d/y %
MIPR MEHANIZACIJA I PROGRAMAT AD NIKŠIĆ Građevinski sektor i arhitektura 8 317 0.7501 7.16 0.06 5.23 0.00 12.50 0.14 0.00
INMR CMC AD PODGORICA n/a 8 166 0.5300 0.00 0.01 1.75 0.00 53.00 0.30 0.00
VELE VELEPRODAJA A.D n/a 7 716 3.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PGES PODGORICAEKSPRES AD PODGORICA n/a 7 550 10.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LUCG LUTRIJA CRNE GORE AD PODGORICA n/a 7 430 1.4000 0.00 -0.17 1.45 0.00 0.00 0.97 0.00
MLIN NIKŠICKI MLIN AD NIKŠIC n/a 6 576 3.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
GOPR GORICAPROMET AD PODGORICA n/a 5 608 150.0000 18.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
RACT IGM RACICA A.D TIVAT n/a 5 110 4.1000 194.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FO02 REPUBLIKA CRNA GORA n/a 5 027 0.2250 49.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ATHO-A HTP ATLAS HOTELS GROUP AD BAR Hoteli i turizam 4 899 0.4511 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00