Emitent Simbol
BISERNICA AD ROŽAJE BISE, BISE-B, BISE#
BJELASICA RADA A.D BIJELO POLJE U STECAJU
BJELASICA RADA A.D. BIJELO POLJE U STEČAJU
BJELASICA RADA U STECAJU AD BIJELO POLJE BJEL, BJER, BJER-P, BJER#, 1BJER
BOKAKOMERC A.D. KOTOR
BOKAKOMERC AD KOTOR BOKR, BOKR-B, BOKR#
Bokeljka a.d. Kotor BOKE#
BOKELJKA KOTOR BOKE
BOKSITI A.D CETINJE
BOKSITI A.D. CETINJE
BOKSITI AD CETINJE BOKC, #BOKC, BOKC#
BONITA A.D BIJELO POLJE BOBP
BOR A.D. PLAV BORP
BOŽUR VELEEXPORT A.D BOVE, BOVE#
BULL AND BEAR BROKER - DILER A.D.
BULL AND BEAR BROKER DILER,INVESTICIONI SAVJETNIK 1BBBD
BULL AND BEAR BROKER, DILER, INV. SAVJETNIK AD BULI, BULL
BULL AND BEAR BROKER,DILER, INVEST. SAVJETNIK
BUSINESSMONTENEGRO A.D. PG
BUSINESSMONTENEGRO A.D. Podgorica