Emitent Simbol
CRNA GORA INŽINJERING A.D. NIKŠIĆ
CRNAGORACOOP A.D DANILOVGRAD
CRNAGORACOOP A.D. DANILOVGRAD
CRNAGORACOOP AD DANILOVGRAD CGCP, CRGO, CGCP#, CGCP-PP
CRNAGORADRVO A.D. PODGORICA
CRNAGORADRVO AD PODGORICA CGDR
CRNAGORADRVO ISTR. RAZV.CENTAR U PRERADI I DR. A.D
CRNAGORAPUT A.D
CRNAGORAPUT A.D. PODGORICA
CRNAGORAPUT AD PODGORICA CPUT, CPUT-B
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA A.D. PODGORICA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA CKBP, 1CKBP
CRNOGORSKA PLOVIDBA AD KOTOR CRPL, 1CRPL
CRNOGORSKI CEMENT A.D. PLJEVLJA
CRNOGORSKI CEMENT PLJEVLJA
CRNOGORSKI CEMENT PLJEVLJA AD PLJEVLJA CCPL
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA PREN, PREN-A, PREN-B
CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA TECG, TECG-B, TECG-A, TECG-P