Emitent Simbol
USLUŽNI SERVIS A.D. BERANE
USU MAGISTRALA A.D. MOJKOVAC
USU MAGISTRALA AD MOJKOVAC MAGM, MAGM#
UTIP CRNA GORA A.D PODGORICA
UTIP CRNA GORA A.D. PODGORICA
UTIP CRNA GORA AD PODGORICA CRNA
UTP PIVA U STECAJU AD PLUŽINE PIVA, PIVA#
UTP SINJAVINA A.D. MOJKOVAC
UTP TARA AD
UTP TARA AD PLJEVLJA HOTA
UZOR UZOR, UZOR#
VATROSTALNA A.D
VATROSTALNA A.D. PODGORICA
VATROSTALNA AD PODGORICA VATR
VELEPRODAJA A.D
VELEPRODAJA A.D. NIKŠIĆ
VELEPRODAJA AD NIKŠIC VELE, VELE#
VELEPROMET pokrenut postupak likvidacije A.D. Pod VELP, VELP#
VELETEX A.D VELT
VELETRGOVINA A.D KOLAŠIN PODGORICA VEKO