Emitent Simbol
ŠUMARSKO PREDUZECE A.D U STECAJU DANILOVGRAD SPDN, SPKO
ŠUMARSKO PREDUZEĆE A.D. PLJEVLJA U STEČAJU
ŠUMARSKO PREDUZECE A.D. PODGORICA U STECAJU SPPG
Sumarsko preduzece Kolasin u stecaju ad SPKO#
Šumarsko preduzece Plužine a.d. Plužine SPPL
Šumarsko preduzece Podgorica AD SPPG#
ŠUMARSKO PREDUZECE ŠAVNIK SPSA, SPSA#
ŠUMARSKO PREDUZECE U STECAJU A.D ŽABLJAK SPZA
SUP ZAŠTITA A.D. U STEČAJU PODGORICA
SUP ZAŠTITA U STECAJU A.D PODGORICA ZAST, ZAST#
SVETI STEFAN HOTELI AD BUDVA SSHO
SVETIGORA ZA GRAF. IZDAVACKU I INFORM. DJELAT. A.D KOLN
SVJETLOST-KABAL A.D. NIKSIC SVTL
SWISS OSIGURANJE A.D. PODGORICA
T. P. VINOPROMET A.D. Herceg Novi
TARA -Precision Works A.D. Mojkovac FAMP
TARA AEROSPACE AD MOJKOVAC FANP
TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS A.D. MOJKOVAC
TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD MOJKOVAC
TECHNOSTEEL HVT U STECAJU A.D NIKŠIC ZEHV