Emitent Simbol
RIBNJAK A.D NIKŠIC RINI
RIBNJAK A.D. BERANE
RIBNJAK A.D. NIKŠIĆ
RITAMTRADE RITA, RITA#
RIVIERA - ZA PROIZVODNJU I TRGOVINU A.D. KOTOR RIVK, RIVK#
RIVIERA A.D. KOTOR
ROBNA KUCA NIKŠICANKA A.D. RKNK, RKNK-B, RKNK-A, RKNK#, RKNK*
ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA A.D. NIKŠIĆ
ROPLET A.D ROŽAJE ROPL, ROPL#
ROPLET A.D. ROŽAJE
RSI GLOBAL INVESTICIONO DRUŠTVO A.D. PODGORICA RSIG
RT MIMOZA A.D. PODGORICA RTMI
RUDNICI BOKSITA U STEČAJU A.D. NIKŠIĆ RUBN, RUBN#
RUDNIK MRKOG UGLJA A.D U STECAJU IVANGRAD RMUI
RUDNIK UGLJA A.D. PLJEVLJA
RUDNIK UGLJA AD PLJEVLJA RUPV, RUPV-B, RUPV-Z
SANITAS A.D. CETINJE SANC
SAOBRACAJNO PREDUZECE JADRAN PREVOZ A.D ULCINJ
SAOBRACAJNO PREDUZECE JADRANPREVOZ AD ULCINJ JADR
SAVA OSIGURANJE AD PODGORICA MNOS, 1MNOS