/carousel-images/plantaze.jpg
29.01.2018

Plantaže vode u sporu sa Rusijom

Kada je donio odluku Rospotrebnadzor je protiv distributera Plantaža firme Bravo trade, kod koga su i zaplijenili sporne 17.504 flaše vina, pokrenuo sudski postupak u kojem su Plantaže zahtijevale od suda da im dozvoli učešće kao trećoj zainteresovanoj strani. Taj zahtjev je sud odbio, a i drugostepeni je to potvrdio. Plantaže vode u sporu sa Rusijom Plantaže odluku o zabrani dobile sada, sa devet mjeseci zakašnjenja Kompanija Plantaže očekuje da se pozitivno za nju i njene distributere okončaju sudski sporovi u Moskvi povodom zabrane uvoza njenih vina koju je donijela ruska državna institucija za zaštitu potrošača Rospotrebnadzor, jer je njen poddistributer Zelgros već dobio dvije presude u svoju korist, saopšteno je “Vijestima” iz ove kompanije. Rospotrebnadzor je 26. aprila prošle godine donio odluku o privremenom obustavljanju uvoza proizvoda Plantaža. Oni su naveli da su nakon hemijskih analiza u državnoj laboratoriji u Moskvi utvrdili da vina Plantaža (vranac 0,75l, flaširan 26.09.2016.g, Montenegrin Black dry 0,75 l, flaširan 08.06.2016.g, Montenegrin Black semisweet 0,75, flaširan 30.09.2016.g. i Montenegrin white 0,75, flaširan 08.06.2016.g.) navodno ne ispunjavaju propisane uslove, odnosno da su u njima pronađeni sadržaji pesticida i plastike. Iz Plantaža su tada reagovali tvrdeći da analiza iz Moskve nije tačna jer tri dodatne analize u nezavisnim sertifikovanim laboratorijima to nijesu potvrdile. Premijer Duško Marković tada je saopštio da je zabrana izvoza vina politički motivisana zbog članstva u NATO i što se Crna Gora pridružila mjerama EU protiv Rusije. Rospotrebnadzor tada Plantažama nije dostavio odluku o zabrani uvoza, već su je dobili tek prije nekoliko dana, odnosno devet mjeseci nakon što je donijeta. “Rospotrebnadzor nije Plantažama, kada je donio, dostavio navedenu odluku o privremenoj zabrani uvoza ovih proizvoda u meterijalnom obliku, kao pojedinačan pravni akt, već je iz nepoznatih i neobjašnjivih, a objektivno, pravno nedopustivih razloga - samo objavio na svom zvaničnom sajtu. Bez ikakve najave, ova odluka je dostavljena Plantažama tek početkom ovog mjeseca, pa su Plantaže, posredstvom tima angažovanih advokata u Moskvi, konačno došle u pravnu poziciju i faktičku priliku da se na tu odluku žale i pobijaju njeno činjenično i pravno utemeljenje. Povodom podnijete žalbe, Plantaže očekuju da se pred Arbitražnim sudom grada Moskve zakaže pripremno ročište”, saopšteno je “Vijestima” iz Plantaža. Kada je donio odluku Rospotrebnadzor je protiv distributera Plantaža firme Bravo trade, kod koga su i zaplijenili sporne 17.504 flaše vina, pokrenuo sudski postupak u kojem su Plantaže zahtijevale od suda da im dozvoli učešće kao trećoj zainteresovanoj strani. Taj zahtjev je sud odbio, a i drugostepeni je to potvrdio. Istim povodom ruske vlasti su pred Arbitražnim sudom grada Moskve pokrenule i sudski postupak protiv poddistributera Plantaža firme Zelgros. “U ovom sudskom postupku sud je odbio zahtjev Rospotrebnadzora i isti označio neosnovanim sa određenim obrazloženjem koje ga takvim određuje (nedostaci inicijalnih akata Rospotrebnadzora, kao i sa njihove strane podnijetih dokaza), tako da je u ovom prvostepenom postupku DOO Zelgros oslobođen odgovornosti. Na ovu prvostepenu odluku Arbitražnog suda, Rospotrebnadzor je podnio žalbu Apelacionom sudu, koji je istu potvrdio. Nakon toga, Rospotrebnadzor je podnio, protiv takve odluke, žalbu Kasacionom sudu, pred kojim je zakazano ročište za 8.02.2018. godine”, naveli su iz Plantaža. S obzirom da će odluka Kasacionog suda, u postupku koji se vodi protiv DOO Zelgros, biti konačna, 25. januara 2018. godine, je obustavljen sudski postupak koji se vodi protiv distributera Plantaža DOO Bravo trade do završetka navedenog postupka protiv Zelgrosa. Odluka suda u slučaju Zelgros imaće precedentni karakter, odnosno služiće kao primjer i u sporu protiv distributera Bravo trade, zbog čega su u Plantažama optimisti u vezi cijelog slučaja.