/carousel-images/slika_izbor-bar-460x272.jpg
07.09.2018

Prijestonica će kupiti imovinu Izbora za 750.000 eura

Nakon što je kompanija Izbor a.d. Bar ponudila na prodaju dio imovine na Cetinju, za koju je država imala pravo preče kupovine, na osnovu prijedloga Ministarstva kulture i uprave Cetinja, Vlada je to pravo prenijela na Prijestonicu Cetinje. Procijenjena vrijednost imovine koja predstavlja integralni dio kulturnog dobra Istorijsko jezgro Cetinje je 750.000 eura. Riječ je o zemljištu nekadašnje Lokande, ukupne površine oko 2600 kvadrata.