Usluge klijentima

Izborom brokera birate profesionalca koji će raditi za Vas. Sasvim je uobičajeno da napravite izbor na osnovu preporuke prijatelja ili na osnovu reputacije brokerske kuće, baš kao što birate porodičnog zubara ili advokata. Usluge koje možemo ponuditi našim klijentima su:


• Otvaranje vlasničkih računa hartija od vrijednosti i novčanih računa klijenata kod CDA,
• Kupovina i prodaja akcija, obveznica i investicionih jedinica na berzi,
• Davanje informacija o kretanjima na tržištu hartija od vrijednosti,
• Konsalting u oblasti nastupa na tržištu kapitala,
• Portfolio menadžment
• Informativno edukativna funkcija.

.........................................................................................................................................................................................................

Cjenovnik
Posredničke usluge pri trgovini hartijama od vrijednosti
Cijene posredničkih usluga pri trgovini hartijama od vrijednosti, odnosno provizije brokerske kuće se obračunavaju po svakoj odrađenoj transakciji, odnosno zaključnici. Provizije iskazane u ovom cjenovniku uključuju neto brokerske provizije uvećane za naknade berze i CentralnueDepozitarne Agencije, a obračunavaju se zavisno od iznosa sklopljene transakcije.
Realizacija naloga za račun klijenata i zaključenje transakcija pojedinačne vrijednosti do 2.500,00 – 13,00 EUR po transakciji.
Realizacija naloga za račun klijenata i zaključenje transakcija pojedinačne vrijednosti preko 2.500,00 – 0,7% od vrijednosti sklopljene transakcije.

Usluge portfolio menadžementa i investicionog savjetovanja
Cijene usluga portfolio menadžmenta se utvrđuju dogovorom između klijenta i brokerske kuće.
Cijene usluge investicionog savjetovanja se utvrđuju u zavisnosti od obima odrađenog posla.

Ostale usluge:
Transfer hartija od vrijednosti iz depozitara brokerske kuće u centralni registar, na zahtjev klijenta – 3,00 EUR po svakom simbolu za koji se zahtijeva transfer.

VIP Broker Diler a.d. Podgorica zadržava pravo izmjene cjenovnika i odobravanja popusta na odrađene usluge, i za VIP klijente..........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!