Obveznice

Na finansijskom tržištu od dugoročnih hartija od vrednosti prisutne su obveznice Ministarstva finansija Republike Crne Gore emitovane radi izmirenja obaveza po osnovu stare devizne štednje, čija trgovina je započela 2004. godine.

Kupovina obveznica Vam otvara mogućnost ne samo da zaradite prinos na uloženi kapital, već i da se uključite u kupovinu imovine u vlasništvu Republike Crne Gore, kao i preduzeća u vlasništvu državnih fondova. Naime Vlada Republike Crne Gore je zakonski stvorila mogućnost prilikom prodaje imovine u vlasništvu države, da se ona može platiti i obveznicama stare devizne štednje, a što je izuzetno važno u tim transakcijama država priznaje obveznice po njihovoj nominalnoj vrijednosti. Upravo zbog ovih pogodnosti u trgovanju ovim hartijama od vrijednosti na crnogorskim berzama najatraktivnije serije bile su one najjeftinije, odnosno serije sa najdužim rokovima dospijeća. Kako fizička tako i pravna lica putem obveznica mogu izmirivati poreske obaveze prema državi.

Vrednost obveznica se odredjuje na berzi kroz odnos ponude i tražnje, dok je njihova nominalna vrijednost odredjena od strane emitenta i iznosi 1 euro.


Obveznice - 05.07.2017
Simbol
Cijena
Promjena
Obim
Promet

 
Serija Nom. iznos Iznos (€)
OB08
OB09
OB10
OB11
OB12
OB13
OB14
OB15
OB16
OB17
Za isplatu
*po cijenama umanjenim za provizije

Ovdje možete download-ovati i kretanja obveznica stare devizne stednje za 2005. godinu u PDF formatu:

Obveznice 2005 - 31kb


.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]

Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!