Makroekonomski podaci

Makroekonomska slika Crne Gore


U posljednjih petnaestak godina, crnogorske ekonomija je, zahvaljujući najviše političkoj krizi u cjelokupnom regionu, pretrpjela drastičan pad privredne aktivnosti. Visoka stopa inflacije (koja je u pojedinom periodu dobijala karakteristike hiperinflacije), pad životnog standarda i GDP-a su najočiglednije posljedice opštih uslova koji su vladali tokom devedesetih godina prošlog vijeka.

U cilju oporavka crnogorske ekonomije, Vlada Crne Gore je pristupila programu cjelokupnih ekonomskih reformi. Promjena ekonomske stukture i usvajanje standarda i zakona kompatibilnih sa pravilima koji vladaju u Evropskoj Uniji, su glavni uslovi za potpuno uključenje Crne Gore i njene ekonomije u medjunarodne tokove. Promjena privredne struktrure Crne Gore je učinila da se akcenat stavi na iskorišćavanje komparativnih prednosti kojima raspolaže Crna Gora, prvenstveno za bavljenje poljoprivredom i sektorom usluga, najviše turizmom. Uz to, od januara 2002. godine u Crnoj Gori se kao zvanično sredstvo prometa koristi EURO. Ovo predstavlja možda i najveći korak u okviru ekonomskih reformi, jer se time dobilo na stabilnosti ekonomije prvenstveno u monetarnoj sferi, što se manifestuje kroz nižu stopu inflacije.

Pokrenut je, i uvelikoj mjeri izvršen proces privatizacije crnogorske privrede, a tržište kapitala dobija sve više na značaju. Posljedice ovih dogadjaja se ogledaju kroz privlačenje novih investicija u crnogorsku ekonomiju. Medju najznačajnijim investitorima, izdvajaju se Interbrew, Daido Metal, Hit Gorica, Hellenic Petroleum, Nova Ljubljansa Banka, Magyar Telecom, Rusal i Societe Generale.

Pozitivni trendovi se mogu uočiti posmatrajući pojedine makroekonomske pokazatelje iz naredne tabele, a koji odslikavaju trenutnu situaciju u kojoj se nalazi crnogorska ekonomije.


Makroekonomska slika Crne Gore – 2007. god.
 
Vrijednost
Stopa rasta %
Bruto Domaći Proizvod u tekucim cijenama (GDP)- (mil€) (1) (2) (10)
2278.14
28.07
GDP per capita tekuce cijene (€) (3) (10) 3673.56 31.65
Realni rast GDP-a % (4) (10)
7.00
Stanovništvo (1) (3) 625.000 0.16
Industrijska proizvodnja (stopa rasta) (1) (10)
0.10
Preradjivačka industrija (stopa rasta)
9.30
Proizvodnja elektricne enegrije, gasa i vode (stopa rasta)
-27.40
Vadjenje rude i kamena (stopa rasta)
1.50
Inflacija - index cijena na malo (%) (1) (3) (10)
4.20
Broj turista (1) (10)
1.150.000
22.83
Ukupni prihodi od turizma (u mil. €) (5) (10) 480.00 73.91
Broj zaposlenih (ISSP) (3) (10)
216.902
6.56
Stopa ne zaposlenosti (ISSP) (3) (10)   11.90
Broj ne zaposlenih ( kraj godine ) 31.485 -26.99
Broj penzionera ( mart ) (7) (10) 93.606 0.76
Prosjecna zarada (u €) (1) (10) 386.002.56
Prosjecna penzija (u €) (5) (10) 161.2013.10
Budzetski rashodi (mil €) (8) jan-okt -437.55-17.83
Budzetski prihodi (mil €) (8) jan-okt 645.6013.76
Budžetski deficit/suficit (u mil €) (8) (10) 168.40390.25
Budžetski deficit kao % GDP(3) (10) (5) 3.00
M1 (mil €) (4) 1.534.10 84.36
M2 uzi koncept (mil€) (5) (10)2.604.60 122.44
M2 siri koncept (mil €) (5) (10)2.726.50 116.42
Ukupni depoziti (mil €) (5) (10)2.089.40 158.14
Depoziti stanovnistva (mil€) (5) (10) 1.017.90 189.34
Depoziti privatnih komapanija i preduzetnika(mil €) (5) (10) 644.40 157.14
Ukupni krediti (mil €) (5) (10)2.247.06 244.06
Krediti stanovnistvu (mil €) (5) (10)796.80 243.89
Krediti privatnim kompanijama i preduzetnicima (mil €) (5) (10) 1.366.90 273.57
Godišnja aktivna kamatna stopa (5) (10) 9.03 -17.91
Izvoz roba i usluga (mil €) (5) (10)
1.080.45
2.93
Uvoz roba i usluga (mil €) (5) (10)
1.647.30
16.85
Trgovinski bilans (mil €) (5) (10) -566.8057.44
Bilans tekuceg racuna (mil €) (5) (10) (4) -576.0229.53
Neto FDI (mil €) (5) (10)524.88 4.56
Broj transakcija na trzistu kapitala (11)
224.803
95.96
Promet na tržištu kapitala (stopa rasta) (11)
727.497.550
93.76
Siva ekonomija (%) (3) (10)
22.60
13.00
Stop siromastva (3) (10)12  
Broj registrovanih pravnih lica (8) (10)
17.774
9.15
Broj registrovanih preduzetnika (8) (10) 14.7740.00

Izvori
  • (1) Monstat
  • (2) Sekreterijat za razvoj
  • (3) Institut za Strateske Studije i Projekcije-ISSP
  • (4) Centralna Banka Crne Gore
  • (5) Zavod za zapošljavanje Crne Gore
  • (6) Fond Penzijsko-invalidskog Osiguranja Crne Gore
  • (7) Ministarstvo finansija Crne Gore
  • (8) Privredni Sud
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]

Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!