Investicione jedinice

Zavisno od nivoa rizika koji ste spremni da podnesete kao i od stope prinosa koju očekujete, donosite odluku u koju hartiju od vrijednosti investirati. Stoga ulaganje u investicione jedinice investicionih fondova prvo treba započeti analizom sopstvenih finansijskih potreba i ciljeva! S obzirom da se rizik ne može u potpunosti izbjeći ulaganjem u investicione fondove, koji u svom portfoliju drže hartije od vrijednosti različitog stepena rizika kao i nekretnine, investitor na neki način osigurava sebe, a pri tome umanjuje rizik potencijalnog gubitka. Što je portfolio fonda više diverzifikovan kretanje vrijednosti fonda sve više će pratiti kretanje cjelokupnog finansijskog tržišta u koje taj fond investira.

U Crnoj Gori sada posluje 8 investicionih fondova sa čijim jedinicama se svakodnevno trguje na obje berze. I sa tog aspekta kupovinom investicionih jedinica fondova dolazite do najlikvidnijih hartija od vrijednosti na našem tržištu kapitala.


Investicioni fondovi - vrijednosti na dan 14.10.2009
Naziv fonda
Tržišna cijena
jedinice
Neto vrijednost
po jedinici
Diskont
u cijeni (%)
 FZU Atlas Mont 0,0865           0,2413           64,1600          
 FZU Eurofond 0,0834           0,3403           75,5000          
 FZU HLT 0,0336           0,0651           48,4500          
 FZU MIG 0,0852           0,1967           56,7000          
 FZU Moneta 0,0916           0,2342           60,8900          
 FZU Trend 0,0814           0,2455           66,8500          


Download

Ovdje možete download-ovati portfelje svih investicionih fondova u PDF formatu:

Atlas Mont fond

 

Euro fond

 

HLT fond

  • decembar 2010
  • januar 2011
  • februar 2011   

 

Mig fond

 

Moneta fond

 

Trend fond

 

     

.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]

Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!