Opšti podaci
Simbol AKBR Prospekt -
Berza MNB Web adresa
Emitent Aktiva Broker AD Podgorica E-mail adresa
Sedište Podgorica PIB
Adresa Bulevar Džordža Vašingtona Telefon
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!