Opšti podaci
Simbol ATBN Prospekt -
Berza NEX Web adresa www.atlasmontbanka.com
Emitent Atlas Mont Banka AD E-mail adresa office@atlasbanka.cg.yu
Sedište Podgorica PIB
Adresa Vaka Đurovića bb Telefon
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 10.000 Neto profit 1.718.000
Trž. kapitalizacija 0 ROA 0,0118
Dividenda 32,7000 ROE 0,0592
Zarada po akciji 171,8000 P/E 0
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!