Opšti podaci
Simbol DACE Prospekt Ulogujte se
Berza NEX Web adresa
Emitent Dalmacijacement-Montenegro AD E-mail adresa
Sedište Podgorica PIB
Adresa JNA 23 Telefon 081/641-162
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet
29.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
28.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
27.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
26.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
23.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
22.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  
21.06.2017
0,1100   0,00%   0   0,00  

Racio analiza
Poslednja cijena 0.1100 Prinos po akciji 0
Broj akcija 55.000.000 Neto profit -100.702
Trž. kapitalizacija 6.050.000 ROA -0,0242
Dividenda 0,0000 ROE -0,0731
Zarada po akciji -0,0018 P/E -60,0783
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!