Opšti podaci
Simbol COIG Prospekt Ulogujte se
Berza NEX Web adresa
Emitent Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD E-mail adresa
Sedište Herceg-Novi PIB
Adresa Sava Ilića 7 Telefon 082/23-411
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet
28.06.2017
1,0800   0,00%   0   0,00  
27.06.2017
1,0800   0,00%   0   0,00  
26.06.2017
1,0800   0,00%   0   0,00  
23.06.2017
1,0800   0,00%   0   0,00  

Racio analiza
Poslednja cijena 1.0800 Prinos po akciji 0
Broj akcija 709.626 Neto profit -109.266
Trž. kapitalizacija 766.396 ROA -0,0137
Dividenda 0,0000 ROE -0,0140
Zarada po akciji -0,1540 P/E -7,0140
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!