Opšti podaci
Simbol COIG Prospekt Ulogujte se
Berza NEX Web adresa
Emitent Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD E-mail adresa
Sedište Herceg-Novi PIB
Adresa Sava Ilića 7 Telefon 082/23-411
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 709.626 Neto profit -109.266
Trž. kapitalizacija 0 ROA -0,0137
Dividenda 0,0000 ROE -0,0140
Zarada po akciji -0,1540 P/E -0
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!