Opšti podaci
Simbol CPUT Prospekt Ulogujte se
Berza MNB Web adresa
Emitent AD Crnagoraput E-mail adresa
Sedište Podgorica PIB
Adresa Hercegovačka 102 Telefon 081/634-003
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 4.889.196 Neto profit 0
Trž. kapitalizacija 0 ROA 0
Dividenda 0,0000 ROE 0
Zarada po akciji 0 P/E -
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!