Opšti podaci
Simbol CKBP Prospekt Ulogujte se
Berza MNB Web adresa www.ckb.cg.yu
Emitent Crnogorska Komercijalna Banka AD E-mail adresa
Sedište Podgorica PIB
Adresa Ul. Moskovska bb Telefon 081/235-454
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 121.020 Neto profit 1.957.000
Trž. kapitalizacija 0 ROA 0,0146
Dividenda 0,0000 ROE 0,1421
Zarada po akciji 16,1709 P/E 0
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!