Opšti podaci
Simbol CENB Prospekt Ulogujte se
Berza NEX Web adresa
Emitent Centojadran AD Bar E-mail adresa
Sedište Bar PIB
Adresa JNA 4 Telefon 085/311-366
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 254.098 Neto profit -621.203
Trž. kapitalizacija 0 ROA -0,0759
Dividenda 0,0000 ROE -0,1051
Zarada po akciji -2,4447 P/E -0
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!