Opšti podaci
Simbol ATBA Prospekt Ulogujte se
Berza NEX Web adresa www.atlasmontbanka.com
Emitent Atlas Mont Banka AD E-mail adresa office@atlasbanka.cg.yu
Sedište Podgorica PIB
Adresa Vaka Đurovića bb Telefon
 
Istorijat trgovanja
Datum
Cijena
Promjena
Obim
Promet

Racio analiza
Poslednja cijena Prinos po akciji -
Broj akcija 36.518 Neto profit 908.000
Trž. kapitalizacija 0 ROA 0,0256
Dividenda 0,0000 ROE 0,1325
Zarada po akciji 24,8645 P/E 0
 
.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!