Akcije

Investiranje u akcije preduzeća po pravilu nosi sa sobom veći rizik od ulaganja u obveznice a naročito od klasične alternative investicijama – bankarskoj štednji. Međutim, profiti koji se mogu ostvariti ponekad se mere i trocifrenim procentima. Uz odgovarajuću strategiju diverzifikacije plasmana i disperzije rizika moguće je napraviti balansiran portfelj hartija od vrednosti koji se sastoji dijelom od akcija preduzeća a dijelom od obveznica i na taj način ostvariti povoljan odnos mogućeg profita i potencijalnog rizika.

U zavisnosti od lične percepcije i tolerancije rizika postoje investitori koji su skloniji rizičnijim, agresivnijim ulaganjima i oni koji su u odlučivanju o raspodeli svojih investicionih sredstava konzervativniji i oprezniji. Kojoj god grupi da pripadate, VIP Broker je za Vas pripremio kompletnu podršku u odlučivanju. Naš analitičar i brokeri su neprekidno u kontaktu sa klijentima pružajući im pomoć pri izboru hartija od vrijednosti poštujući njihove finansijske potrebe i ciljeve.

Ovdje možete download-ovati i kretanja vrijednosti akcija, obveznica i fondova za 2005. godinu u PDF formatu:


Rezultati pretrage
Simbol
Emitent
Tip
Lista
  1HBO1 Obveznica Hipotekarne banke
  1NKBA Prva Banka Crne Gore - Primarno tržište
  ABSO Absolute AD Bar
  ABSO Absolute AD Bar
  AGME H.K Agrokombinat 13.jul AD Mesopromet Akcije ST
  AGME H.K Agrokombinat 13.jul AD Mesopromet Akcije ST
  AGPG Agrotransport AD Akcije ST
  AGPG Agrotransport AD Akcije ST
  AKBR Aktiva Broker AD Podgorica Akcije ST
  AKBR Aktiva Broker AD Podgorica Akcije ST
  AKIN Aktiva Integra AD Podgorica Akcije ST
  AKIN Aktiva Integra AD Podgorica Akcije ST
  ALBA HTP Albatros AD Akcije B
  AN09 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN09 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN10 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN10 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN11 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN11 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN12 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN12 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN13 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN13 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN14 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN14 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN15 Opština Andrijevica Obveznice ST
  AN15 Opština Andrijevica Obveznice ST
  ANBR Anglo Broker AD Podgorica Akcije ST
  ANBR Anglo Broker AD Podgorica Akcije ST
  ANHE Andrimer Hellas AD Akcije ST
  ANHE Andrimer Hellas AD Akcije ST
  ANPA Andrija Paltašić AD Akcije ST
  ANPA Andrija Paltašić AD Akcije ST
  APRO Agroprodukt AD Akcije ST
  APRO Agroprodukt AD Akcije ST
  ARMG Arming AD Akcije ST
  ARMG Arming AD Akcije ST
  ASHN Autosaobraćaj AD Akcije ST
  ASHN Autosaobraćaj AD Akcije ST
  ATBA Atlas Mont Banka AD Akcije ST
  ATBA Atlas Mont Banka AD Akcije A
  ATBA-B Atlas Banka a.d. Podgorica
  ATBA-B Atlas Mont Banka AD
  ATBE AD za upravljanje penzionim fondom Atlas penzija Akcije ST
  ATBE AD za upravljanje penzionim fondom Atlas penzija Akcije ST
  ATBN Atlas Mont Banka AD
  ATBN Atlas Mont Banka AD Akcije A
  ATHO ATLAS HOTELS GROUP A.D.
  ATHO ATLAS HOTELS GROUP A.D.
  ATLF Atlas Life AD Akcije ST
  ATLF Atlas Life AD Akcije ST
  ATLM Društvo za upravljanje Privatizaciono-investicionim fondom Atlas Mont Akcije ST
  ATLM Društvo za upravljanje Privatizaciono-investicionim fondom Atlas Mont Akcije ST
  ATMO ZATVORENI INVESTICIONI FOND ATLASMONT A.D PODGORICA Investicione jedinice IF
  ATMO Fond zajedničkog ulaganja Atlas Mont Investicione jedinice IF
  ATMO-A FZU ATLASMONT PODGORICA
  ATMO-B Fond zajedničkog ulaganja Atlas Mont (Blok poslovi)
  ATMO-O OTVORENI INVESTICIONI FOND ATLASMONT A.D PODGORICA
  ATPE A.D. ZA UPR. PENZ. FONDOM ATLAS PENZIJA
  AUPR Autoprevozno DD Akcije ST
  AUPR Autoprevozno DD Akcije ST
  AUTB Autoboka AD Akcije ST
  AUTB Autoboka AD Akcije ST
  AUTK Autoremont Akcije ST
  AUTK Autoremont Akcije ST
  AUTM AD Autoremont-Osmanagić Akcije ST
  AUTM AD Autoremont-Osmanagić Akcije ST
  BA09 Opština Berane Obveznice ST
  BA09 Opština Berane Obveznice ST
  BA10 Opština Berane Obveznice ST
  BA10 Opština Berane Obveznice ST
  BA11 Opština Berane Obveznice ST
  BA11 Opština Berane Obveznice ST
  BA12 Opština Berane Obveznice ST
  BA12 Opština Berane Obveznice ST
  BA13 Opština Berane Obveznice ST
  BA13 Opština Berane Obveznice ST
  BA14 Opština Berane Obveznice ST
  BA14 Opština Berane Obveznice ST
  BA15 Opština Berane Obveznice ST
  BA15 Opština Berane Obveznice ST
  BABR Basileus Broker AD Akcije ST
  BABR Basileus Broker AD Akcije ST
  BAPO Bajo Pivljanin-Poljoprivreda DD Akcije ST
  BAPO Bajo Pivljanin-Poljoprivreda DD Akcije ST
  BBMP AD BROADBAND MONTENEGRO
  BBMP AD BROADBAND MONTENEGRO
  BBMP-B AD BROADBAND MONTENEGRO
  BERA Berane AD Berane Akcije ST
  BERA Berane AD Berane Akcije ST
  BISE Bisernica Akcije ST
  BISE Bisernica Akcije ST
  BISE-B Bisernica AD
  BJER Bjelasica Rada AD Akcije ST
  BJER Bjelasica Rada AD Akcije ST
  BOBP Bonita AD Akcije ST
  BOBP Bonita AD Akcije ST
  BOKC Boksiti AD Cetinje Akcije ST
  BOKC Boksiti AD Cetinje Akcije ST
  BOKE Bokeljka Kotor Akcije ST
  BOKE Bokeljka Kotor Akcije ST
  BOKR Bokakomerc AD Radanovići Akcije ST
  BOKR Bokakomerc AD Radanovići Akcije ST
  BOVE Božur Veleeksport AD Akcije ST
  BOVE Božur Veleeksport AD Akcije ST
  BP09 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP09 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP10 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP10 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP11 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP11 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP12 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP12 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP13 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP13 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP14 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP14 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP15 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BP15 Opština Bijelo Polje Obveznice ST
  BRJE HTP Velika Plaža AD Ulcinj Akcije B
  BRJE HTP Velika Plaža AD Akcije ST
  BRNK Beranka AD Akcije ST
  BRNK Beranka AD Akcije ST
  BRSK TUP Brskovo Bijelo Polje Akcije ST
  BRSK TUP Brskovo Bijelo Polje Akcije ST
  BUDR HTP Budvanska Rivijera Akcije ST
  BUDR HTP Budvanska Rivijera Akcije ST
  BUDR-A HOTELSKA GRUPA BUDVANSKA RIVIJERA
  BUDR-B HTP Budvanska Rivijera
  BULI BULL AND BEAR BROKER - DILER A.D.
  BULL BULL AND BEAR BROKER DILER
  BUMN Businessmontenegro AD Akcije ST
  BUMN Businessmontenegro AD Akcije ST
  CDAP Centralna Depozitarna Agenija Crne Gore Akcije ST
  CDAP Centralna Depozitarna Agenija Crne Gore Akcije ST
  CDAP-B Centralna Depozitarna Agenija Crne Gore
  CENB Centojadran AD Bar Akcije ST
  CENB Centojadran AD Bar Akcije ST
  CEPR Hidroterm AD Akcije ST
  CEPR Hidroterm AD Akcije ST
  CETR AD Centrokoža Trade Akcije ST
  CETR AD Centrokoža Trade Akcije ST
  CETU AD Cetinjeturist Akcije B
  CETU AD Cetinjeturist Akcije ST
  CGBR CG Broker AD Akcije ST
  CGBR CG Broker AD Akcije ST
  CGBR-B CG Broker AD
  CGCP AD Crnagoracoop Danilovgrad Akcije ST
  CGCP AD Crnagoracoop Danilovgrad Akcije ST
  CGDR Crnagoradrvo istr, razvoj. Centar u preradi i dr. AD Akcije ST
  CGDR Crnagoradrvo istr, razvoj. Centar u preradi i dr. AD Akcije ST
  CGIN Inžinjering Crna Gora AD Nikšić Akcije ST
  CGIN Inžinjering Crna Gora AD Nikšić Akcije ST
  CGPR CG Produkt Akcije ST
  CGPR CG Produkt Akcije ST
  CIRU AD Ciglana Rudeš Akcije ST
  CIRU AD Ciglana Rudeš Akcije ST
  CKBP Crnogorska Komercijalna Banka AD Akcije A
  COIG Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD Akcije ST
  COIG Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD Akcije ST
  COIL Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD Akcije ST
  COIL Centar za odmor, rekreaciju i liječenje Igalo AD Akcije ST
  COLO Color Tim AD Akcije ST
  COLO Color Tim AD Akcije ST
  COTI Color-TIM AD Akcije ST
  COTI Color-TIM AD Akcije ST
  CPRO C-Promet AD Akcije ST
  CPRO C-Promet AD Akcije ST
  CPUT AD Crnagoraput Akcije B
  CPUT AD Crnagoraput
  CPUT-B AD Crnagoraput
  CRNA UTIP Crna Gora AD Akcije B
  CRNA UTIP Crna Gora AD
  CRPL Crnogorska plovidba AD Akcije ST
  CRPL Crnogorska plovidba AD Akcije ST
  CT09 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT09 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT10 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT10 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT11 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT11 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT12 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT12 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT13 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT13 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT14 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT14 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT15 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CT15 Prijestonica Cetinje Obveznice ST
  CVHN C-Vračar AD Herceg Novi Akcije ST
  CVHN C-Vračar AD Herceg Novi Akcije ST
  DACE Dalmacijacement-Montenegro AD Akcije ST
  DACE Dalmacijacement-Montenegro AD Akcije ST
  DADO Daido Metal Kotor AD Akcije ST
  DADO Daido Metal Kotor AD Akcije ST
  DECE 19. Decembar za proizvodnju protivgradnih raketa i hemikalija AD Akcije ST
  DECE 19. Decembar za proizvodnju protivgradnih raketa i hemikalija AD Akcije ST
  DEKO Dekor AD Rožaje Akcije ST
  DEKO Dekor AD Rožaje Akcije ST
  DELI DELTA GENERALI ZIVOTNA OSIGURANJA
  DEOS DELTA OSIGURANJE AD PODGORICA
  DF13 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DF14 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DF15 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DF16 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DF16 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DF17 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - DAFMENT BANKA
  DG09 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG09 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG10 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG10 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG11 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG11 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG12 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG12 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG13 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG13 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG14 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG14 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG15 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DG15 Opština Danilovgrad Obveznice ST
  DINA AD Dinamik Trade Akcije ST
  DINA AD Dinamik Trade Akcije ST
  DINC Dinamikom Akcije ST
  DINC Dinamikom Akcije ST
  DINT Dinamik Trade AD Podgorica Akcije ST
  DINT Dinamik Trade AD Podgorica Akcije ST
  DIPZ DIP Žabljak AD Akcije ST
  DIPZ DIP Žabljak AD Akcije ST
  DKPG Duvanski kombinat AD
  DKPG Duvanski kombinat AD Akcije B
  DMER Drvoimpex-Merx AD Akcije ST
  DMER Drvoimpex-Merx AD Akcije ST
  DMOB Drvoimpex-Mobile za trg. AD Akcije ST
  DMOB Drvoimpex-Mobile za trg. AD Akcije ST
  DO09 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO09 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO10 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO10 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO11 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO11 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO12 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO12 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO13 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO13 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO14 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO14 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO15 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO15 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO16 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO16 Ministarstvo Finansija Obveznice
  DO17 Ministarstvo finansija Obveznice
  DO17 Ministarstvo finansija Obveznice
  DP09 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP09 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP10 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP10 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP11 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP11 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP12 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP12 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP13 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP13 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP14 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP14 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP15 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DP15 Republika Crna Gora Obveznice ST
  DRBE Drvoimpex-Beograd Akcije ST
  DRBE Drvoimpex-Beograd Akcije ST
  DRCB Drvoimpex-Čeluge za trgovinu na veliko i malo AD Akcije ST
  DRCB Drvoimpex-Čeluge za trgovinu na veliko i malo AD Akcije ST
  DRFI Drvoimpex-Fincom Trgovina AD Akcije ST
  DRFI Drvoimpex-Fincom Trgovina AD Akcije ST
  DRGM Drvoimpex G.M. AD Akcije ST
  DRGM Drvoimpex G.M. AD Akcije ST
  DRME Drvoimpex-Mervel za spoljašnju i unutrašnju trg. AD Akcije ST
  DRME Drvoimpex-Mervel za spoljašnju i unutrašnju trg. AD Akcije ST
  DRMO DRVOIMPEX-MONT AD PODGORICA
  DRPG Drvoimpex za izvoz, uvoz I unutra[nju trgovinu Akcije ST
  DRPG Drvoimpex za izvoz, uvoz I unutra[nju trgovinu Akcije ST
  DRSP AD Drvoipmpex-Spoljopred. Za trg. Na veliko i malo AD Akcije ST
  DRSP AD Drvoipmpex-Spoljopred. Za trg. Na veliko i malo AD Akcije ST
  DRUS Društveni Standard i Ugostiteljstvo AD Akcije ST
  DRUS Društveni Standard i Ugostiteljstvo AD Akcije ST
  DRVI AD Drvoimpex Akcije ST
  DRVI AD Drvoimpex Akcije ST
  DRVM Drvoimpex-Mibex-Trade za trg. na vel. I malo AD Akcije ST
  DRVM Drvoimpex-Mibex-Trade za trg. na vel. I malo AD Akcije ST
  DRVO Drvoimpex za izvoz, uvoz i unutrašnji promet Akcije ST
  DRVO Drvoimpex za izvoz, uvoz i unutrašnji promet Akcije ST
  DRVP Drvoimpex prehrana za trg. na vel. i malo Akcije ST
  DRVP Drvoimpex prehrana za trg. na vel. i malo Akcije ST
  DRVS Drvoimpex-Spoljna tgovina uvoz, izvoz Akcije ST
  DRVS Drvoimpex-Spoljna tgovina uvoz, izvoz Akcije ST
  DUER Doclea-Ekspres Akcije ST
  DUER Doclea-Ekspres Akcije ST
  DUKL Duklja AD Podgorica Akcije ST
  DUKL Duklja AD Podgorica Akcije ST
  DUKP Duklja Pekara AD Akcije ST
  DUKP Duklja Pekara AD Akcije ST
  DUKR Duklja-Ribnica AD Akcije ST
  DUKR Duklja-Ribnica AD Akcije ST
  DVAM 2M AD Rožaje Akcije ST
  DVAM 2M AD Rožaje Akcije ST
  DXAO DX-Aorta za projektovanje objekata i izvođ. Radova AD Akcije ST
  DXAO DX-Aorta za projektovanje objekata i izvođ. Radova AD Akcije ST
  EKBA Ekos Banka AD Podgorica Akcije ST
  EKBA Ekos Banka AD Podgorica Akcije ST
  EKDK Eksportdrvo DD Kolašin Akcije ST
  EKDK Eksportdrvo DD Kolašin Akcije ST
  EKFL Eko Meduza AD Akcije ST
  EKFL Eko Meduza AD Akcije ST
  EKLI Eko-lina AD Bijepo Polje Akcije ST
  EKLI Eko-lina AD Bijepo Polje Akcije ST
  EKME Eko-meso AD Bijelo Polje Akcije ST
  EKME Eko-meso AD Bijelo Polje Akcije ST
  EKML Bjelasica AD Akcije ST
  EKML Bjelasica AD Akcije ST
  ELMO Elmos AD Budva Akcije ST
  ELMO Elmos AD Budva Akcije ST
  ELPL AD Elastik plastika Akcije ST
  ELPL AD Elastik plastika Akcije ST
  ELTE Elektrotehna AD Akcije ST
  ELTE Elektrotehna AD Akcije ST
  EPCG Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
  EPCG Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Akcije B
  ERBR Energo Broker Akcije ST
  ERBR Energo Broker Akcije ST
  EUBA Euromarket banka NLB Grupa Akcije ST
  EUBA Euromarket banka NLB Grupa Akcije ST
  EUBD Euro Broker Akcije ST
  EUBD Euro Broker Akcije ST
  EUIN Društvo za upravljanje fondom zajedničkog ulaganja Euroinvest Akcije ST
  EUIN Društvo za upravljanje fondom zajedničkog ulaganja Euroinvest Akcije ST
  EUIN-A EUROINVEST A.D. PODGORICA
  EUIN-B Društvo za upravljanje fondom zajedničkog ulaganja Euroinvest (Blok)
  EURF ZATVORENI INVESTICIONI FOND EURO-FOND A.D. PODGORICA Investicione jedinice IF
  EURF Fond zajedničkog ulaganja Euro-fond Investicione jedinice IF
  EURF-A ZATVORENI INVESTICIONI FOND EURO-FOND A.D. PODGORICA - u postupku transformacije
  EXAL EXAL AD Akcije ST
  EXAL EXAL AD Akcije ST
  EXIM Mašinopromet Ex-im AD Akcije ST
  EXIM Mašinopromet Ex-im AD Akcije ST
  FABE Fabrika elektroda PIVA AD, Plužine Akcije ST
  FABE Fabrika elektroda PIVA AD, Plužine Akcije ST
  FAMO Famod Montebus AD Akcije ST
  FAMO Famod Montebus AD Akcije ST
  FAMP 4 Novembar Fabrika metalnih djelova AD Akcije ST
  FAMP 4 Novembar Fabrika metalnih djelova AD Akcije ST
  FANP TARA AEROSPACE AND DEFENCE PRODUCTS AD Akcije ST
  FANP 4 Novembar Fabrika namjemskih proizvoda AD Akcije ST
  FASI AD Farma svinja - Spuž Akcije ST
  FASI AD Farma svinja - Spuž Akcije ST
  FBEZ Fabrika betonskih elemenata Zaton AD Akcije ST
  FBEZ Fabrika betonskih elemenata Zaton AD Akcije ST
  FEPV AD Fenix Akcije ST
  FEPV AD Fenix Akcije ST
  FFBN First Financial Bank AD Akcije ST
  FFBN UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA Akcije ST
  FFBN-B UNIVERSAL CAPITAL BANK AD PODGORICA
  FFSB First Financial Securities Broker-Diler Akcije ST
  FFSB First Financial Securities Broker-Diler Akcije ST
  FJOK HTP Fjord AD Kotor Akcije B
  FJOK HTP Fjord AD Akcije ST
  FLAS FLASH AD Podgorica
  FLAS FLASH AD Podgorica
  FLZK AD Fabrika lake i zaštitne konfekcije Akcije ST
  FLZK AD Fabrika lake i zaštitne konfekcije Akcije ST
  FO02 Rebublika Crna Gora Obveznice ST
  FO02 Rebublika Crna Gora Obveznice ST
  FSHS Fabrika stočne hrane Spuž Akcije ST
  FSHS Fabrika stočne hrane Spuž Akcije ST
  FSHS-B Fabrika stočne hrane Spuž
  GB1-2014 REBUPLIKA CRNA GORA
  GB1-2016 Država Crna Gora
  GB14 REPUBLIKA CRNA GORA
  GB16 REBUPLIKA CRNA GORA
  GBDP Global Broker Diler AD Akcije ST
  GBDP Global Broker Diler AD Akcije ST
  GOIB Gornji Ibar AD - Rožaje Akcije ST
  GOIB Gornji Ibar AD - Rožaje Akcije ST
  GOIP Gornji Ibar AD - Podgorica Akcije ST
  GOIP Gornji Ibar AD - Podgorica Akcije ST
  GOKE Golubovci komerc Akcije ST
  GOKE Golubovci komerc Akcije ST
  GOKO Golubovci komerc Akcije ST
  GOKO Golubovci komerc Akcije ST
  GOPR Goricapromet DD Akcije ST
  GOPR Goricapromet DD Akcije ST
  GPPR GP Primorje AD - Ulcinj Akcije ST
  GPPR GP Primorje AD - Ulcinj Akcije ST
  GRAD Gradina - kvarta AD Akcije ST
  GRAD Gradina - kvarta AD Akcije ST
  GRAW GRAWE osiguranje AD Akcije ST
  GRAW GRAWE osiguranje AD Akcije ST
  GRBP GRADNJA AD Bijelo Polje Akcije ST
  GRBP GRADNJA AD Bijelo Polje Akcije ST
  GRDJ Gradjevinar AD Akcije ST
  GRDJ Gradjevinar AD Akcije ST
  GROS GROSS-MARKET AD Akcije ST
  GROS GROSS-MARKET AD Akcije ST
  GRPV Gradjevinar AD Pljevlja Akcije ST
  GRPV Gradjevinar AD Pljevlja Akcije ST
  GUMI Gumig AD Berane Akcije ST
  GUMI Gumig AD Berane Akcije ST
  GVMO GVD Mont Akcije ST
  GVMO GVD Mont Akcije ST
  HABD Hypo Alpe Adria Broker Diler AD Akcije ST
  HABD Hypo Alpe Adria Broker Diler AD Akcije ST
  HABP Habitpharm AD Akcije ST
  HABP Habitpharm AD Akcije ST
  HBO1 Obveznica Hipotekarne Banka
  HEIO Holding elektroindustrija Obod AD Akcije ST
  HEIO Holding elektroindustrija Obod AD Akcije ST
  HIBP Hipotekarna banka AD Akcije B
  HIBP Hipotekarna banka AD Akcije ST
  HIBP-A HIPOTEKARNA BANKA A.D. PODGORICA
  HIGP Higijena DD Akcije ST
  HIGP Higijena DD Akcije ST
  HKAK Holding kompanija Agrokombinat 13 Jul AD Akcije ST
  HKAK Holding kompanija Agrokombinat 13 Jul AD Akcije ST
  HLAD Hladnjača AD Berane Akcije ST
  HLAD Hladnjača AD Berane Akcije ST
  HLTA ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT A.D PODGORICA Investicione jedinice IF
  HLTA Fond zajedničkog ulaganja HLT-FOND Investicione jedinice IF
  HLTA-A ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT A.D. PODGORICA
  HLTA-A2 ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT A.D. PODGORICA
  HLTA-A2 ZATVORENI INVESTICIONI FOND HLT A.D. PODGORICA
  HLTF Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom HLT Akcije ST
  HLTF Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom HLT Akcije ST
  HOBR Holder Broker AD Akcije ST
  HOBR Holder Broker AD Akcije ST
  HOKO HOLDING AK 13 Jul AD Kooperacija Podgorica Akcije ST
  HOKO HOLDING AK 13 Jul AD Kooperacija Podgorica Akcije ST
  HOMO Hotel AD Mojkovac Akcije ST
  HOMO Hotel AD Mojkovac Akcije ST
  HOPL Hotel AD Pljevlja Akcije ST
  HOPL Hotel AD Pljevlja Akcije ST
  HOTA Hotel AD Tara Akcije ST
  HOTA Hotel AD Tara Akcije ST
  HTBO AD za Hotelijerstvo i turizam Vektra-Boka H. Novi Akcije ST
  HTBO AD za Hotelijerstvo i turizam Vektra-Boka H. Novi Akcije ST
  HYPO Hzpo Alpe Adria Bank AD Akcije ST
  HYPO Hzpo Alpe Adria Bank AD Akcije ST
  IBMN INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. PG
  IBMN INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. PG
  IBMN-B INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. PODGORICA
  IBMN-B INVEST BANKA MONTENEGRO A.D. PODGORICA
  IBMR Ibarmond AD Rožaje Akcije ST
  IBMR Ibarmond AD Rožaje Akcije ST
  IMAK Imako AD Bijelo Polje Akcije ST
  IMAK Imako AD Bijelo Polje Akcije ST
  IMDR Impregnacija drveta Akcije ST
  IMDR Impregnacija drveta Akcije ST
  INBA Invest Banka Montenegro AD Akcije A
  INBK Invest broker AD Akcije ST
  INBK Invest broker AD Akcije ST
  INBR IN Broker Akcije ST
  INBR IN Broker Akcije ST
  INLE Daido Metal Kotor AD Akcije ST
  INLE Daido Metal Kotor AD Akcije ST
  INMR CMC AD Akcije B
  INPG INPEK AD Podgorica Akcije ST
  INPG INPEK AD Podgorica Akcije ST
  INPX Industriaimport-Industriaimpex AD Akcije ST
  INPX Industriaimport-Industriaimpex AD Akcije ST
  INSM Institut Simo Milošević AD Akcije ST
  INSM Institut Simo Milošević AD Akcije B
  INST Institut za šumarstvo AD Podgorica Akcije ST
  INST Institut za šumarstvo AD Podgorica Akcije ST
  IPRO AD Ibar Pomet Akcije ST
  IPRO AD Ibar Pomet Akcije ST
  IZBR TP Izbor AD Bar Akcije ST
  IZBR TP Izbor AD Bar Akcije ST
  IZBR-A TP Izbor AD Bar
  IZGB Izgradnja Gradjevinsko perduzeće AD Berane Akcije ST
  IZGB Izgradnja Gradjevinsko perduzeće AD Berane Akcije ST
  IZGK AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA "IZGRADNJA" A.D. KOTOR
  IZGR Preduzeće za izgradnju Podgorice AD Akcije ST
  IZGR Preduzeće za izgradnju Podgorice AD Akcije ST
  JABD Jadransko brodogradilište AD Bijela Akcije B
  JABD Jadransko brodogradilište AD Bijela
  JADB Jadran preduzeće za instalacione i završne radove, unutr. ispolj. trg. AD Bar Akcije ST
  JADB Jadran preduzeće za instalacione i završne radove, unutr. ispolj. trg. AD Bar Akcije ST
  JADR Saobraćajno Preduzeće Jadranprevoz AD Ulcinj Akcije ST
  JADR Saobraćajno Preduzeće Jadranprevoz AD Ulcinj Akcije ST
  JAPE Jadran Perast AD Akcije ST
  JAPE Jadran Perast AD Akcije ST
  JARB AD Jadran-Riba Akcije ST
  JARB AD Jadran-Riba Akcije ST
  JARI Jadran Riba DD Akcije ST
  JARI Jadran Riba DD Akcije ST
  JASA Jadranski sajam AD Akcije ST
  JASA Jadranski sajam AD Akcije ST
  JASI Bemax AD Berane Akcije ST
  JASI Bemax AD Berane Akcije ST
  JEKO Konfekcija Jekon DD Akcije ST
  JEKO Konfekcija Jekon DD Akcije ST
  JGPK Jugopetrol AD Akcije ST
  JGPK Jugopetrol AD Akcije ST
  JGPK-A Jugopetrol AD
  JGPK-B Jugopetrol AD
  JK13 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JK14 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JK15 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JK15 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JK16 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JK17 OBVEZNICE STARE DEVIZNE ŠTEDNJE - JUGOSKANDIK
  JUGB Jugobanka AD Podgorica Akcije ST
  JUGB Jugobanka AD Podgorica Akcije ST
  JUJA TUP Južni Jadran AD Akcije ST
  JUJA TUP Južni Jadran AD Akcije ST
  JUOC Jugooceanija AD Kotor Akcije ST
  JUOC Jugooceanija AD Kotor Akcije ST
  JUPR AD Jugoprevoz Berane Akcije ST
  JUPR AD Jugoprevoz Berane Akcije ST
  KAPG Kombinat aluminijuma AD Podgorica Akcije B
  KAPG Kombinat aluminijuma AD Podgorica
  KAPG-B Kombinat aluminijuma AD Podgorica (Blok poslovi)
  KART Kartonaža AD Cetinje Akcije ST
  KART Kartonaža AD Cetinje Akcije ST
  KDMO Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom KD MONT Akcije ST
  KDMO Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom KD MONT Akcije ST
  KLAB Klanica AD Akcije ST
  KLAB Klanica AD Akcije ST
  KNIG Knjigopromet AD Bijelo Polje Akcije ST
  KNIG Knjigopromet AD Bijelo Polje Akcije ST
  KO10 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO10 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO11 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO11 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO12 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO12 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO13 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO13 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO14 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO14 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO15 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO15 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO16 Opština Kolašin Obveznice ST
  KO16 Opština Kolašin Obveznice ST
  KOBD Komercijalna banka AD Akcije A
  KOBD Komercijalna banka AD Akcije ST
  KODR Kodre AD Ulcinj Akcije ST
  KODR Kodre AD Ulcinj Akcije ST
  KOGE PORT OF ADRIA AD BAR
  KOGE KONTEJNERSKI TERMINAL I GENERALNI TERETI A.D.
  KOKP Koka produkt AD Akcije ST
  KOKP Koka produkt AD Akcije ST
  KOLN SVETIGORA AD za graf.,izdavačku i inform.djelat.AD Akcije ST
  KOLN SVETIGORA AD za graf.,izdavačku i inform.djelat.AD Akcije ST
  KONI AD Koni-konfekcija AD Nikšić Akcije ST
  KONI AD Koni-konfekcija AD Nikšić Akcije ST
  KOPR Kotor Projekt AD Akcije ST
  KOPR Kotor Projekt AD Akcije ST
  KORB HTP Korali AD Bar Akcije ST
  KORB HTP Korali AD Bar Akcije B
  KRAL Kristal AD Rožaje Akcije ST
  KRAL Kristal AD Rožaje Akcije ST
  KRUS AD KRUŠIK HK 4 Novembar - Mojkovac Akcije ST
  KRUS AD KRUŠIK HK 4 Novembar - Mojkovac Akcije ST
  KULT KULTURA za prikazivanje filmova AD Akcije ST
  KULT KULTURA za prikazivanje filmova AD Akcije ST
  LEBP Lenka AD Bijelo Polje Akcije ST
  LEBP Lenka AD Bijelo Polje Akcije ST
  LJET Ljetopis AD Podgorica Akcije ST
  LJET Ljetopis AD Podgorica Akcije ST
  LOIN Lovćeninvest AD Akcije ST
  LOIN Lovćeninvest AD Akcije ST
  LORE Lovćen Re AD Akcije ST
  LORE Lovćen Re AD Akcije ST
  LOVO Lovćen osiguranje AD Podgorica Akcije A
  LOVO Lovćen osiguranje AD Podgorica
  LOVO-A Lovćen osiguranje AD Podgorica
  LOVP Lovćen AD Podgorica Akcije ST
  LOVP Lovćen AD Podgorica Akcije ST
  LUBA Luka Bar AD Akcije ST
  LUBA Luka Bar AD Akcije ST
  LUCG Lutrija Crne Gore AD Akcije B
  LUCG Lutrija Crne Gore AD
  LUKO Luka Kotor AD Akcije ST
  LUKO Luka Kotor AD Akcije ST
  MABO Market Broker AD Akcije ST
  MABO Market Broker AD Akcije ST
  MABR Monte Adria broker-diler AD Akcije ST
  MABR Monte Adria broker-diler AD Akcije ST
  MACO Mašinopromet-comerce AD Akcije ST
  MACO Mašinopromet-comerce AD Akcije ST
  MAEX MAD AMON Express AD Akcije ST
  MAEX MAD AMON Express AD Akcije ST
  MAGM USU Magistrala AD Akcije ST
  MAGM USU Magistrala AD Akcije ST
  MAHO Master Holdings AD Podgorica
  MAHO Master Holdings AD Podgorica
  MAIN MARKET INVEST AD
  MAIN MARKET INVEST AD
  MAKO Madžgalj-kompani AD Akcije ST
  MAKO Madžgalj-kompani AD Akcije ST
  MAKS Maksim Murino AD Akcije ST
  MAKS Maksim Murino AD Akcije ST
  MALN Maloprodaja AD Nikšić Akcije ST
  MALN Maloprodaja AD Nikšić Akcije ST
  MALP Maloprodaja AD Berane Akcije ST
  MALP Maloprodaja AD Berane Akcije ST
  MAOS Magnat osiguranje AD Akcije ST
  MAOS Magnat osiguranje AD Akcije ST
  MARB Marina AD Bar Akcije B
  MARB AD Marina Bar Akcije ST
  MARG Margomarket AD Podgorica Akcije ST
  MARG Margomarket AD Podgorica Akcije ST
  MARG-A Margomarket AD Podgorica
  MART Market AD Akcije ST
  MART Market AD Akcije ST
  MBAN Ministartvo Finansija RCG Obveznice ST
  MBAN Ministartvo Finansija RCG Obveznice ST
  MBBR MB BROKER AD Akcije ST
  MBBR MB BROKER AD Akcije ST
  MEDA AD Mermer Danilovgrad Akcije B
  MEDA Mermer AD Danilovgrad Akcije B
  MEIN Intours za turizam,ugost. saobr. i .trg. AD Podgorica Akcije ST
  MEIN Intours za turizam,ugost. saobr. i .trg. AD Podgorica Akcije ST
  MENK IMO Metalac Akcije ST
  MENK IMO Metalac Akcije ST
  MEOS-B MERKUR OSIGURANJE AD PODGORICA
  MESO Mesopromet AD Nikšić Akcije ST
  MESO Mesopromet AD Nikšić Akcije ST
  MESY Mercur System Akcije ST
  MESY Mercur System Akcije ST
  METP Metalprodukt AD Akcije ST
  METP Metalprodukt AD Akcije ST
  MFIK LOVĆEN BANKA A.D. Podgorica
  MIGF DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA MIG A.D. Investicione jedinice IF
  MIGF Fond zajedničkog ulaganja MIG Investicione jedinice IF
  MIGF-A DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA MIG
  MIGF-B DRUŠTVO ZA MENADŽMENT POSLOVE I UPRAVLJANJE NEKRETNINAMA MIG A.D.
  MIKB MIK Broker Akcije ST
  MIKB MIK Broker Akcije ST
  MIMO HTP Mimoza AD Tivat Akcije ST
  MIMO HTP Mimoza AD Tivat Akcije ST
  MIMO-A HTP MIMOZA A.D. TIVAT
  MIPR Mehanizacija i programat AD Akcije ST
  MIPR Mehanizacija i programat AD Akcije ST
  MJES Mješovito AD Herceg Novi Akcije B
  MJES-A Mješovito AD Herceg Novi
  MLAD Mladost AD Bijelo Polje Akcije ST
  MLAD Mladost AD Bijelo Polje Akcije ST
  MLEK Mljekara AD Podgorica Akcije ST
  MLEK Mljekara AD Podgorica Akcije ST
  MLIN Mlin Muharem Asović AD Nikšić Akcije ST
  MLIN Mlin Muharem Asović AD Nikšić Akcije ST
  MLJB Luč Biro Berane Akcije ST
  MLJB Luč Biro Berane Akcije ST
  MMSH Montenegro modern shoes AD Akcije ST
  MMSH Montenegro modern shoes AD Akcije ST
  MNEC Montenegro economist AD Akcije ST
  MNEC Montenegro economist AD Akcije ST
  MNOS Montenegro osiguranje AD Akcije ST
  MNOS Montenegro osiguranje AD Akcije ST
  MOBD Moneta Broker Diler AD Akcije ST
  MOBD Moneta Broker Diler AD Akcije ST
  MOBE Montenegroberza AD Akcije ST
  MOBE Montenegroberza AD Akcije ST
  MOBE-B MONTENEGROBERZA A.D. PODGORICA (Blok)
  MOBK Montepranzo-bokaprodukt AD Akcije ST
  MOBK Montepranzo-bokaprodukt AD Akcije ST
  MOBR Monte Broker AD Akcije ST
  MOBR Monte Broker AD Akcije ST
  MOCA Morača AD Akcije ST
  MOCA Morača AD Akcije ST
  MOCB Morača AD Akcije ST
  MOCB Morača AD Akcije ST
  MODM Montenegro DM AD Akcije ST
  MODM Montenegro DM AD Akcije ST
  MOEK JATD Montenegroexpress Budva Akcije ST
  MOEK JATD Montenegroexpress Budva Akcije ST
  MONB NLB Montenegro banka AD Akcije ST
  MONB NLB Montenegro banka AD Akcije ST
  MONB-B NLB MONTENEGROBANKA AD PODGORICA
  MONC Montecom AD Podgorica Akcije ST
  MONC Montecom AD Podgorica Akcije ST
  MONF ZATVORENI INVESTICIONI FOND MONETA AD PODGORICA Investicione jedinice IF
  MONF Fond zajedničkog ulaganja MONETA Investicione jedinice IF
  MONF-O Otvoreni fond Moneta
  MONP Društvo za upravljanje privatizaciono investicionim fondom MONETA Akcije ST
  MONP Društvo za upravljanje privatizaciono investicionim fondom MONETA Akcije ST
  MONP-B DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOM "MONETA" AD PODGORICA
  MONS Montenegrosport DD Bijelo Polje Akcije ST
  MONS Montenegrosport DD Bijelo Polje Akcije ST
  MONT MONTEX A.D. NIKŠIĆ
  MOPB Montenegropromet za proizvodnju i promet roba AD Akcije ST
  MOPB Montenegropromet za proizvodnju i promet roba AD Akcije ST
  MOPR MONTEX Produkt Akcije ST
  MOPR MONTEX Produkt Akcije ST
  MOPV Monter AD Pljevlja Akcije ST
  MOPV Monter AD Pljevlja Akcije ST
  MORA Farma Moravac AD Bijelo Polje Akcije ST
  MORA Farma Moravac AD Bijelo Polje Akcije ST
  MORG Montecargo AD Podgorica
  MOTD MONTEX Trade Akcije ST
  MOTD MONTEX Trade Akcije ST
  MOTR AD Moračatrans-Podgorica Akcije ST
  MOTR AD Moračatrans-Podgorica Akcije ST
  MVBR MV Broker Akcije ST
  MVBR MV Broker Akcije ST
  NABR Narodni Broker AD Akcije ST
  NABR Narodni Broker AD Akcije ST
  NAKO Napredak AD Kotor Akcije ST
  NAKO Napredak AD Kotor Akcije ST
  NBAN Ministartsvo finansija Obveznice ST
  NBAN Ministartsvo finansija Obveznice ST
  NDPL Napredak-plus AD Akcije ST
  NDPL Napredak-plus AD Akcije ST
  NDPV Napredak AD za trgovinu i usluge Akcije ST
  NDPV Napredak AD za trgovinu i usluge Akcije ST
  NIBU Nibus DD Nikšić Akcije ST
  NIBU Nibus DD Nikšić Akcije ST
  NIKO NIK OIL AD Akcije ST
  NIKO NIK OIL AD Akcije ST
  NIPO N.I.G. Pobjeda AD Akcije B
  NIPO N.I.G. Pobjeda AD
  NK09 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK09 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK10 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK10 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK11 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK11 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK12 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK12 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK13 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK13 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK14 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK14 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK15 Opština Nikšić Obveznice ST
  NK15 Opština Nikšić Obveznice ST
  NKBA Prva Banka Crne Gore Akcije A
  NKBA Prva Banka Crne Gore
  NKBR NK Broker Akcije ST
  NKBR NK Broker Akcije ST
  NOBH Nova Berza Hartija od vrijednosti Crne Gore Akcije ST
  NOBK Nobl broker Akcije ST
  NOBK Nobl broker Akcije ST
  NOBR Nove broker AD Akcije ST
  NOBR Nove broker AD Akcije ST
  NOPR Novi Prvoborac Akcije ST
  NOPR Novi Prvoborac Akcije ST
  NOTA Nova trgovina AD Rožaje Akcije ST
  NOTA Nova trgovina AD Rožaje Akcije ST
  NOVB Novogradnja AD Akcije ST
  NOVB Novogradnja AD Akcije ST
  NOVB-B NOVOGRADNJA A.D. BUDVA (Blok poslovi)
  NSCB New Ski Centar Bjelasica Akcije ST
  NSCB New Ski Centar Bjelasica Akcije ST
  OB05 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB05 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB06 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB06 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB07 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB07 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB08 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB08 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB09 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB09 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB10 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB10 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB11 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB11 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB12 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB12 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB13 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB13 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB14 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB14 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB15 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB15 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB16 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB16 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB17 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB17 MINISTARSTVO FINANSIJA Obveznice ST
  OB17-A MINISTARSTVO FINANSIJA
  OBFR Obveznica Fonda Rada - Miniostarstvo Finansija Vlade Crne Gore
  OBGE Obod Genex AD Cetinje Akcije ST
  OBGE Obod Genex AD Cetinje Akcije ST
  OBNM NLB Montenegro banka AD Obveznice A
  OBPG Opportunity bank AD Akcije ST
  OBPG Opportunity bank AD Akcije ST
  OBPN Opportunity bank AD Akcije ST
  OBPN Opportunity bank AD Akcije ST
  OBPR Obnova - Premis TD Herceg Novi Akcije ST
  OBPR Obnova - Premis TD Herceg Novi Akcije ST
  ONBR ONYX Broker AD Akcije ST
  ONBR ONYX Broker AD Akcije ST
  ONOG HTP Onogošt AD Akcije B
  ONOG HTP Onogošt AD Akcije ST
  OPGO Opšte Gradjevinsko Gorica AD Podgorica Akcije ST
  OPGO Opšte Gradjevinsko Gorica AD Podgorica Akcije ST
  OPPV Optel AD Pljevlja Akcije ST
  OPPV Optel AD Pljevlja Akcije ST
  ORPR Orijenprodukt AD Akcije ST
  ORPR Orijenprodukt AD Akcije ST
  OTRU Otrantkomerc AD Ulcinj Akcije ST
  OTRU Otrantkomerc AD Ulcinj Akcije ST
  OTRU-B OTRANTKOMERC A.D. PODGORICA
  OZVS ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKIH VOZNIH SREDSTAVA A.D.
  P08P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P08P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P09D Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P09D Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P09P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P09P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P10D Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P10D Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P10P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P10P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P11P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  P11P Ministarstvo Finansija Crne Gore
  PABR Partner broker AD Akcije ST
  PABR Partner broker AD Akcije ST
  PAKO GPP Pako AD Andrijevica Akcije ST
  PAKO GPP Pako AD Andrijevica Akcije ST
  PAPI Papir DD Akcije ST
  PAPI Papir DD Akcije ST
  PBAN Ministarstvo finansija Obveznice ST
  PBAN Ministarstvo finansija Obveznice ST
  PEKA Pekara AD Berane Akcije ST
  PEKA Pekara AD Berane Akcije ST
  PENI Pekara AD Nikšić Akcije ST
  PENI Pekara AD Nikšić Akcije ST
  PEVM Nikpek AD Akcije ST
  PEVM Nikpek AD Akcije ST
  PG10 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG10 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG11 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG11 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG12 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG12 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG13 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG13 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG14 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG14 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG15 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG15 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG16 Opština Podgorica Obveznice ST
  PG16 Opština Podgorica Obveznice ST
  PGES Podgoricaexpress AD Akcije ST
  PGES Podgoricaexpress AD Akcije ST
  PIVA UTP Piva AD - Plužine Akcije ST
  PIVA UTP Piva AD - Plužine Akcije ST
  PL10 Opština Plav Obveznice ST
  PL10 Opština Plav Obveznice ST
  PL11 Opština Plav Obveznice ST
  PL11 Opština Plav Obveznice ST
  PL12 Opština Plav Obveznice ST
  PL12 Opština Plav Obveznice ST
  PL13 Opština Plav Obveznice ST
  PL13 Opština Plav Obveznice ST
  PL14 Opština Plav Obveznice ST
  PL14 Opština Plav Obveznice ST
  PL15 Opština Plav Obveznice ST
  PL15 Opština Plav Obveznice ST
  PL16 Opština Plav Obveznice ST
  PL16 Opština Plav Obveznice ST
  PLAJ Plavsko jezero DD Plav Akcije ST
  PLAJ Plavsko jezero DD Plav Akcije ST
  PLAP Plantaže 13 jul AD Akcije A
  PLAP Plantaže 13 jul AD
  PLAP-A 13 JUL PLANTAŽE A.D. PODGORICA
  PLBA Ministarstvo finansija Obveznice ST
  PLBA Ministarstvo finansija Obveznice ST
  PLCG Plodovi Crne Gore AD Akcije ST
  PLCG Plodovi Crne Gore AD Akcije ST
  PLCO Plus Commerce AD Akcije ST
  PLCO Plus Commerce AD Akcije ST
  PLJB Invest banka Montenegro AD Akcije B
  PLJB Invest banka Montenegro AD
  PMAJ 1. Maj AD Andrijevica Akcije ST
  PMAJ 1. Maj AD Andrijevica Akcije ST
  POBA Podgorička banka Siciete GeneraleAD Akcije ST
  POBA Podgorička banka Siciete GeneraleAD Akcije ST
  POBP Polipak AD Bijelo Polje Akcije ST
  POBP Polipak AD Bijelo Polje Akcije ST
  POBR Podgorički Broker Akcije ST
  POBR Podgorički Broker Akcije ST
  PODP Podgoricapromet AD - Podgorica Akcije ST
  PODP Podgoricapromet AD - Podgorica Akcije ST
  POEX Hemijska industrija Poliex AD Berane Akcije ST
  POEX Hemijska industrija Poliex AD Berane Akcije ST
  POIS Poljoprivreda i šumarstvo AD Berane Akcije ST
  POIS Poljoprivreda i šumarstvo AD Berane Akcije ST
  POKO TP PKB Herceg Novi AD Akcije ST
  POKO TP PKB Herceg Novi AD Akcije ST
  POLI Industrija Kože AD Polimka Berane Akcije ST
  POLI Industrija Kože AD Polimka Berane Akcije ST
  POSA Pomorski saobraćaj AD Akcije ST
  POSA Pomorski saobraćaj AD Akcije ST
  PR10 Opština Plužine Obveznice ST
  PR10 Opština Plužine Obveznice ST
  PR11 Opština Plužine Obveznice ST
  PR11 Opština Plužine Obveznice ST
  PR12 Opština Plužine Obveznice ST
  PR12 Opština Plužine Obveznice ST
  PR13 Opština Plužine Obveznice ST
  PR13 Opština Plužine Obveznice ST
  PR14 Opština Plužine Obveznice ST
  PR14 Opština Plužine Obveznice ST
  PR15 Opština Plužine Obveznice ST
  PR15 Opština Plužine Obveznice ST
  PR16 Opština Plužine Obveznice ST
  PR16 Opština Plužine Obveznice ST
  PREH Prehrana AD Akcije ST
  PREH Prehrana AD Akcije ST
  PREN CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.
  PREN CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.
  PREN-A CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.
  PRHN AD Projekt Herceg Novi Akcije ST
  PRHN AD Projekt Herceg Novi Akcije ST
  PRIB Primorka AD za proizvodnju promet i usluge Akcije ST
  PRIB Primorka AD za proizvodnju promet i usluge Akcije ST
  PRIT HTP Primorje AD Akcije ST
  PRIT HTP Primorje AD Akcije ST
  PRIT-B HTP PRIMORJE A.D. TIVAT
  PRIU Zavod za projektovanje i urbanizam IPG Herceg Novi Akcije ST
  PRIU Zavod za projektovanje i urbanizam IPG Herceg Novi Akcije ST
  PROG Progas AD Podgorica Akcije ST
  PROG Progas AD Podgorica Akcije ST
  PROK Proljeće komerc AD Pljevlja Akcije ST
  PROK Proljeće komerc AD Pljevlja Akcije ST
  PRPE Prva petoljetka AD Akcije ST
  PRPE Prva petoljetka AD Akcije ST
  PRPL Prekookeanska plovidba AD Bar Akcije ST
  PRPL Prekookeanska plovidba AD Bar Akcije ST
  PRPV AD Prevoz - Pljevlja Akcije ST
  PRPV AD Prevoz - Pljevlja Akcije ST
  PUTB Put DD Bar Akcije ST
  PUTB Put DD Bar Akcije ST
  PUTE Barska plovidba AD Bar Akcije B
  PUTE AD Barska plovidba Bar Akcije ST
  PV09 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV09 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV10 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV10 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV11 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV11 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV12 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV12 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV13 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV13 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV14 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV14 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV15 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PV15 Opština Pljevlja Obveznice ST
  PZGN Preduzeće za gradjevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja AD Akcije ST
  PZGN Preduzeće za gradjevinski nadzor i labaratorijska ispitivanja AD Akcije ST
  QUER TREND INVEST AD PODGORICA
  RABE GP Radnik beton AD Akcije ST
  RABE GP Radnik beton AD Akcije ST
  RACT IGM Račica AD Tivat Akcije ST
  RACT IGM Račica AD Tivat Akcije ST
  RAIN Radnik-Invest AD Akcije ST
  RAIN Radnik-Invest AD Akcije ST
  RAKO Radnik komerc AD Akcije ST
  RAKO Radnik komerc AD Akcije ST
  RALE Ralex RRB AD Akcije ST
  RALE Ralex RRB AD Akcije ST
  RASE Radnik-servis AD Akcije ST
  RASE Radnik-servis AD Akcije ST
  RBRS Ribarstvo AD Akcije ST
  RBRS Ribarstvo AD Akcije ST
  RDFA HI Radoje Dakić AD FAKOP Akcije ST
  RDFA HI Radoje Dakić AD FAKOP Akcije ST
  RDFM HI Radoje Dakić AD Fabrika mašina Akcije ST
  RDFM HI Radoje Dakić AD Fabrika mašina Akcije ST
  RDFO HI Radoje Dakić - Livnica Akcije ST
  RDFO HI Radoje Dakić - Livnica Akcije ST
  RDHK Radoje Dakić AD Akcije ST
  RDHK Radoje Dakić AD Akcije ST
  RDIR HI Radoje Dakić - IRS Akcije ST
  RDIR HI Radoje Dakić - IRS Akcije ST
  RDRE HI Radoje Dakić - Remont Akcije ST
  RDRE HI Radoje Dakić - Remont Akcije ST
  RDTP HI Radoje Dakić AD Transport Akcije ST
  RDTP HI Radoje Dakić AD Transport Akcije ST
  RDTR HI Radoje Dakić AD Transmisije Akcije ST
  RDTR HI Radoje Dakić AD Transmisije Akcije ST
  RDUG HI Radoje Dakić-Ugostiteljstvo Akcije ST
  RDUG HI Radoje Dakić-Ugostiteljstvo Akcije ST
  REBD Rekreaturs AD - Budva Akcije ST
  REBD Rekreaturs AD - Budva Akcije ST
  RIBN Ribnjak AD Berane Akcije ST
  RIBN Ribnjak AD Berane Akcije ST
  RICO Ribnica Commerce AD Akcije ST
  RICO Ribnica Commerce AD Akcije ST
  RIIN Gradjevinsko Crna Gora AD Nikšić Akcije ST
  RIIN Gradjevinsko Crna Gora AD Nikšić Akcije ST
  RINI Ribnjak AD Nikšić Akcije ST
  RINI Ribnjak AD Nikšić Akcije ST
  RITA DD Ritam trade Akcije ST
  RITA DD Ritam trade Akcije ST
  RIVK Riviera za proizvodnju i trgovinu AD Akcije ST
  RIVK Riviera za proizvodnju i trgovinu AD Akcije ST
  RKNK RK Nikšićanka AD Akcije ST
  RKNK RK Nikšićanka AD Akcije ST
  RKNK-B ROBNA KUĆA NIKŠIĆANKA A.D. NIKŠIĆ
  RMUI Rudnik mrkog uglja AD Berane Akcije ST
  RMUI Rudnik mrkog uglja AD Berane Akcije ST
  ROPL Roplet AD Rožaje Akcije ST
  ROPL Roplet AD Rožaje Akcije ST
  RTMI AD RT Mimoza Akcije ST
  RTMI AD RT Mimoza Akcije ST
  RUBN Rudnici boksita AD Akcije B
  RUBN AD Rudnici boksita Akcije ST
  RUPV Rudnik uglja AD Akcije B
  RUPV Rudnik uglja AD
  RUTB Horizon Logistics AD Bar Akcije ST
  RUTB Horizon Logistics AD Bar Akcije ST
  RZ09 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ09 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ10 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ10 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ11 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ11 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ12 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ12 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ13 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ13 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ14 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ14 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ15 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZ15 Opština Rožaje Obveznice ST
  RZUP Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Akcije ST
  RZUP Republički zavod za urbanizam i projektovanje AD Akcije ST
  SA10 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA10 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA11 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA11 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA12 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA12 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA13 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA13 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA14 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA14 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA15 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA15 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA16 Opština Šavnik Obveznice ST
  SA16 Opština Šavnik Obveznice ST
  SAIK Šavnik AD Akcije ST
  SAIK Šavnik AD Akcije ST
  SANC Sanitas AD - Bijelo Polje Akcije ST
  SANC Sanitas AD - Bijelo Polje Akcije ST
  SEAG Servisagro - za promet roba i usluga DD Akcije ST
  SEAG Servisagro - za promet roba i usluga DD Akcije ST
  SENZ KBC Secutities Montenegro AD Akcije ST
  SENZ KBC Secutities Montenegro AD Akcije ST
  SESI AD Servisimport SI Akcije ST
  SESI AD Servisimport SI Akcije ST
  SETR Servistrans AD Rožaje Akcije ST
  SETR Servistrans AD Rožaje Akcije ST
  SGPG Signal AD Akcije ST
  SGPG Signal AD Akcije ST
  SIBE ŠIP Berane AD Akcije ST
  SIBE ŠIP Berane AD Akcije ST
  SIMI Societa Italo Monenegrina Investimenti AD Akcije ST
  SIMI Societa Italo Monenegrina Investimenti AD Akcije ST
  SIMI-B Societa Italo Monenegrina Investimenti AD
  SIMO SI MONETA AD Akcije ST
  SIMO SI MONETA AD Akcije ST
  SINJ UTP Sinjajevina AD Akcije ST
  SINJ UTP Sinjajevina AD Akcije ST
  SIPL SI Promet - L AD Podgorica Akcije ST
  SIPL SI Promet - L AD Podgorica Akcije ST
  SIVA ECO Čelebić Akcije ST
  SIVA ECO Čelebić Akcije ST
  SKIC Ski Centar Bjelasica DD Akcije ST
  SKIC Ski Centar Bjelasica DD Akcije ST
  SOBS Solana Bajo Sekulić Ulcinj Akcije ST
  SOBS Solana Bajo Sekulić Ulcinj Akcije ST
  SOBS-A SOLANA BAJO SEKULIĆ U STEČAJU A.D. ULCINJ
  SOEL AD Solar - 80 Elastik Akcije ST
  SOEL AD Solar - 80 Elastik Akcije ST
  SONI Sokara AD Nikšić Akcije ST
  SONI Sokara AD Nikšić Akcije ST
  SPAN Šumarsko preduzeće AD Andrijevica Akcije ST
  SPAN Šumarsko preduzeće AD Andrijevica Akcije ST
  SPBP Šumarsko preduzeće AD Bijelo Polje Akcije ST
  SPBP Šumarsko preduzeće AD Bijelo Polje Akcije ST
  SPDA DIP Špiro Dacić Bijelo Polje Akcije ST
  SPDA DIP Špiro Dacić Bijelo Polje Akcije ST
  SPDN Šumarsko preduzeće AD Danilovgrad Akcije ST
  SPDN Šumarsko preduzeće AD Danilovgrad Akcije ST
  SPKO Šumarsko preduzeće AD Kolašin Akcije ST
  SPKO Šumarsko preduzeće AD Kolašin Akcije ST
  SPNI Šumarsko preduzeće AD Nikšić Akcije ST
  SPNI Šumarsko preduzeće AD Nikšić Akcije ST
  SPOB ŠIP Bor AD Plav Akcije ST
  SPOB ŠIP Bor AD Plav Akcije ST
  SPPG Šumarsko preduzeće AD Podgorica Akcije ST
  SPPG Šumarsko preduzeće AD Podgorica Akcije ST
  SPPV Šumarsko preduzeće AD Pljevlja Akcije ST
  SPPV Šumarsko preduzeće AD Pljevlja Akcije ST
  SPRO Šumarsko preduzeće AD Rožaje Akcije ST
  SPRO Šumarsko preduzeće AD Rožaje Akcije ST
  SPSA Šumarsko preduzeće AD Šavnik Akcije ST
  SPSA Šumarsko preduzeće AD Šavnik Akcije ST
  SPZA Šumarsko preduzeće AD Žabljak Akcije ST
  SPZA Šumarsko preduzeće AD Žabljak Akcije ST
  STAD UP Stadion DD Berane Akcije ST
  STAD UP Stadion DD Berane Akcije ST
  STAK Holding Agrokombinat 13 JUL Staklenici AD Akcije ST
  STAK Holding Agrokombinat 13 JUL Staklenici AD Akcije ST
  STAM Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu ŠTAMPA AD Akcije ST
  STAM Preduzeće za spoljnu i unutrašnju trgovinu ŠTAMPA AD Akcije ST
  STAN AD Drvoimpex - Standard Podgorica Akcije ST
  STAN AD Drvoimpex - Standard Podgorica Akcije ST
  STAP AD Stadion Akcije ST
  STAP AD Stadion Akcije ST
  STET Stevanović Trgovina AD Kruševac Akcije ST
  STET Stevanović Trgovina AD Kruševac Akcije ST
  STOB Štamparija Obod DD Cetinje Akcije ST
  STOB Štamparija Obod DD Cetinje Akcije ST
  STOB-B ŠTAMPARIJA-OBOD A.D. CETINJE
  STPV AD Štamparsko - knjižarsko preduzeće Pljevlja Akcije ST
  STPV AD Štamparsko - knjižarsko preduzeće Pljevlja Akcije ST
  SVTL Svjetlost AD Akcije ST
  SVTL Svjetlost AD Akcije ST
  SWIO Swiss osiguranje AD Akcije B
  SWIO Swiss osiguranje AD
  TARA Castello Montenegro AD Akcije ST
  TARA Castello Montenegro AD Akcije ST
  TECG CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
  TECG Telekom Crne Gore AD Podgorica Akcije A
  TECG-A CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
  TECG-B CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA
  TEHM AD Tehnomarketi Podgorica Akcije ST
  TEHM AD Tehnomarketi Podgorica Akcije ST
  TEKR TREND KORALI AD BAR
  TEKR TREND KORALI AD BAR
  TEPL Termoplast DD Gusinje Akcije ST
  TEPL Termoplast DD Gusinje Akcije ST
  TITI Titeks AD Akcije B
  TITI Titeks AD Akcije ST
  TPCR TP Centar Ražnjatović AD Akcije ST
  TPCR TP Centar Ražnjatović AD Akcije ST
  TPCR-B TPC RAŽNATOVIĆ A.D. PODGORICA
  TPCT TP Centar koža AD Akcije ST
  TPCT TP Centar koža AD Akcije ST
  TRCE Trgocentar DD Nikšić Akcije ST
  TRCE Trgocentar DD Nikšić Akcije ST
  TRCG Trgovina CG AD Rožaje Akcije ST
  TRCG Trgovina CG AD Rožaje Akcije ST
  TRCM Tržni centar AD Mojkovac Akcije ST
  TRCM Tržni centar AD Mojkovac Akcije ST
  TRCO Trgokoop DD Podgorica Akcije ST
  TRCO Trgokoop DD Podgorica Akcije ST
  TRED Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom TREND Akcije ST
  TRED Društvo za upravljanje privatizaciono-investicionim fondom TREND Akcije ST
  TRED-B DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INV. FONDOM TREND
  TREN ZIF TREND A.D PODGORICA - u postupku transformacije Investicione jedinice IF
  TREN Fond zajedničkog ulaganja TREND Investicione jedinice IF
  TREN-A FZU TREND PODGORICA
  TREN-O OIF TREND A.D PODGORICA - u postupku transformacije
  TRGO Trgocet AD Cetinje Akcije ST
  TRGO Trgocet AD Cetinje Akcije ST
  TRIM 3M BROKER AD Podgorica Akcije ST
  TRIM 3M BROKER AD Podgorica Akcije ST
  TRNI Trgotekstil AD Nikšić Akcije ST
  TRNI Trgotekstil AD Nikšić Akcije ST
  TRNK Industrija Piva i Sokova TREBJESA Akcije ST
  TRNK Industrija Piva i Sokova TREBJESA Akcije ST
  TRNK-B Industrija Piva i Sokova TREBJESA (Blok)
  TRPR Trgopress AD Akcije ST
  TRPR Trgopress AD Akcije ST
  TUBI Turist biro AD Nikšić Akcije ST
  TUBI Turist biro AD Nikšić Akcije ST
  TURJ Turjak DD Rožaje Akcije ST
  TURJ Turjak DD Rožaje Akcije ST
  TURS Turist Bijelo Polje Akcije ST
  TURS Turist Bijelo Polje Akcije ST
  UGBA Ugostiteljstvo AD Akcije ST
  UGBA Ugostiteljstvo AD Akcije ST
  ULRI HTP Ulcinjska Rivijera AD Akcije ST
  ULRI HTP Ulcinjska Rivijera AD Akcije ST
  ULTE Ultep AD Ulcinj Akcije ST
  ULTE Ultep AD Ulcinj Akcije ST
  USLS Uslužni servis AD Berane Akcije ST
  USLS Uslužni servis AD Berane Akcije ST
  UZOR Uzor Akcije ST
  UZOR Uzor Akcije ST
  VATR Vatrostalna AD Podgorica Akcije ST
  VATR Vatrostalna AD Podgorica Akcije ST
  VEBA Veleprodaja AD Berane Akcije ST
  VEBA Veleprodaja AD Berane Akcije ST
  VEJA Korporacija Jakić AD - Pljevlja Akcije ST
  VEJA Korporacija Jakić AD - Pljevlja Akcije ST
  VEKO Veletrgovina AD Kolašin - Podgorica Akcije ST
  VEKO Veletrgovina AD Kolašin - Podgorica Akcije ST
  VELE Veleprodaja AD Nikšić Akcije ST
  VELE Veleprodaja AD Nikšić Akcije ST
  VELI Veleimport AD Akcije ST
  VELI Veleimport AD Akcije ST
  VELP Velepromet AD Podgorica Akcije ST
  VELP Velepromet AD Podgorica Akcije ST
  VELT Veletex AD Akcije ST
  VELT Veletex AD Akcije ST
  VINO Vino promet Akcije ST
  VINO Vino promet Akcije ST
  VIPB VIP Broker Dile Akcije ST
  VIPB VIP Broker Dile Akcije ST
  VOLU Volumentrade AD Podgorica Akcije ST
  VOLU Volumentrade AD Podgorica Akcije ST
  VUNK Vunarski kombinat Vunko AD Bijelo Polje Akcije ST
  VUNK Vunarski kombinat Vunko AD Bijelo Polje Akcije ST
  VUPD VUP AD Akcije ST
  VUPD VUP AD Akcije ST
  WEBA Western Balkan Investment fond Investicione jedinice ST
  WEBA Western Balkan Investment fond Investicione jedinice ST
  WECA WESTERN BALKAN CAPITAL A.D. PODGORICA
  WOBD Montenegro Broker Diler Akcije ST
  WOBD Montenegro Broker Diler Akcije ST
  WSBR Wall Street Broker Akcije ST
  WSBR Wall Street Broker Akcije ST
  YUIN Jugoinspekt AD Podgorica Akcije ST
  YUIN Jugoinspekt AD Podgorica Akcije ST
  ZACO Zagora COOP Akcije ST
  ZACO Zagora COOP Akcije ST
  ZAGN Zavod za gradjevinske materijale i geotehniku AD Akcije ST
  ZAGN Zavod za gradjevinske materijale i geotehniku AD Akcije ST
  ZAGN-B ZAVOD ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE I GEOTEHNIKU A.D
  ZAST SUP Zaštita AD Podgorica Akcije ST
  ZAST SUP Zaštita AD Podgorica Akcije ST
  ZB10 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB10 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB11 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB11 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB12 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB12 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB13 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB13 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB14 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB14 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB15 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB15 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB16 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZB16 Opština Žabljak Obveznice ST
  ZECG Željeznice Crne Gore Akcije B
  ZEDS MMK Standard AD Nikšić Akcije ST
  ZEDS MMK Standard AD Nikšić Akcije ST
  ZEHK Željezara Nikšić Holding Kompanija AD Akcije ST
  ZEHK Željezara Nikšić Holding Kompanija AD Akcije ST
  ZEHV Technosteel HVT AD Nikšić Akcije ST
  ZEHV Technosteel HVT AD Nikšić Akcije ST
  ZEIN Institut Crne Metalurgije AD Akcije B
  ZEIN Institut Crne Metalurgije AD Akcije ST
  ZELI Livnica AD Nikšić Akcije ST
  ZELI Livnica AD Nikšić Akcije ST
  ZEOS Zepter osiguranje AD Akcije ST
  ZEOS Zepter osiguranje AD Akcije ST
  ZEPR Promont AD Nikšić Akcije ST
  ZEPR Promont AD Nikšić Akcije ST
  ZERA Radvent AD Nikšić Akcije ST
  ZERA Radvent AD Nikšić Akcije ST
  ZETF Filmsko preduzeće Zeta Film AD Akcije ST
  ZETF Filmsko preduzeće Zeta Film AD Akcije ST
  ZETP Zetatrans međunarodna i unutrašnja špedicija AD Akcije B
  ZETP Zetatrans međunarodna i unutrašnja špedicija AD
  ZHKB Željezara Nikšić Holding Kompanija AD Akcije ST
  ZHKB Željezara Nikšić Holding Kompanija AD Akcije ST
  ZIBD Zavod za izgradnju Budve AD Akcije ST
  ZIBD Zavod za izgradnju Budve AD Akcije ST
  ZICG Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
  ZICG Željeznička infrastruktura Crne Gore AD Podgorica
  ZIMO Zimossport AD Akcije ST
  ZIMO Zimossport AD Akcije ST
  ZINB ZINIK AD Akcije ST
  ZINB ZINIK AD Akcije ST
  ZIPR Živinoprodukt AD Spuž Akcije ST
  ZIPR Živinoprodukt AD Spuž Akcije ST
  ZIPV Žitoprodukt AD Pljevlja Akcije ST
  ZIPV Žitoprodukt AD Pljevlja Akcije ST
  ZITA AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZITA AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZITB AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZITB AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZITC AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZITC AD Žitopromet - Spuž Akcije ST
  ZPCG Željeznički prevoz Crne Gore AD Podgorica
  ZZIB Zavod za izgradnju Bara AD Akcije ST
  ZZIB Zavod za izgradnju Bara AD Akcije ST


.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]

Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!