Vijesti

Pretraga vijesti    
.........................................................................................................................................................................................................
21.04.2017 - Dividenda Jugopetrola preko 5 miliona eura
Skupština akcionara naftne kompanije Jugopetrol raspravljaće 10. maja o izvještaju o poslovanju za prošlu godinu i raspodjeli dividende u ukupom iznosu 5.003.018 eura. Prema predlogu odbora direktora, svaki akcionar će moći da računa na dividendu u bruto iznosu od 1,075 eura po akciji ili u neto iznosu nešto manje od jednog eura. Pravo na isplatu imaće akcionari koji taj status budu imali na dan donošenja odluke. U odnosu na godinu ranije, dioničarima se dijeli milion eura manje dividende, ali su iz kompanije najavili investicije vrijedne 20 miliona eura u naredne dvije godine. Investicije se odnose na obnovu prodajne mreže, odnosno, benzinskih pumpi širom Crne Gore. Kompanija Jugopetrol u prošloj godini je zabilježila profit od 5.028.376 eura, što je dva odsto više nego u 2015. godini. Poslovni prihodi su iznosili 115.973.048 eura, a rashodi 108.767.196 eura. Neraspoređena dobit kompanije iznosi 13.140.864 eura. Na predstojećoj skupštini akcionara biraće se bord direktora, kao i revizor za ovu poslovnu godinu. Naftnom kompanijom od kraja 2012. većinski gazduje grčki Helenik Petroleum koji ima 54,35 odsto akcija, a značajan broj manjinskih dioničara je iz Crne Gore i regiona.
Izvor: www.bankar.me

18.04.2017 - Luštica Development uvrstila alcije na A listu Montenegroberze
Kompanija Luštica Development AD, investitor kompleksa turističkog naselja Luštica Bay, je na osnovu Odluke Komisije za kotaciju Montenegroberze AD Podgorica uvrstila svoje akcije na A listu, berzanskog tržišta Montenegroberze AD. Naime, kompanija planira da u narednih nekoliko meseci emituje oko 4,7 miliona novih akcija unaprijed definisanim kupcima. Uzimajući u obzir planirane aktivnosti, kompanija je odlučila da kroz uvrštenje akcija na berzanskom tržištu, omogući, na korist potencijalnim kupcima akcija, trgovinu njenim akcijama na A listi na crnogorskom tržištu kapitala. “Napominjemo da uprkost kotizaciji na A listi, postojeći akcionari ne planiraju da trguju akcijama kompanije sve do završetka postupka emisije novih akcija. Kompanija će o svim planiranim aktivnostima u pogledu emisije novih akcija, blagovremeno obavijestiti zainteresovane strane”, navodi s eu saopštenju. Komisija za kotaciju Montenegroberze AD Podgorica je na I elektronskoj sjednici, održanoj 11.04.2017. godine, donijela odluku da hartije od vrijednosti emitenta Štamparija “Obod” AD Cetinje (tržišni simbol:STOB) uvrštavaju se na segment Slobodno tržište akcija. Pored toka komisija je donija i odluku da hartije od vrijednosti emitenta “Luštica Development” AD Tivat (tržišni simbol:LUDE) uvrštavaju se na segment “A” lista Berzanskog tržišta akcija. Trgovanje simbolom STOB na Slobodnom tržištu akcija, kao i simbolom LUDE na “A” listi Berzanskog tržišta počinje od utorka 18.04.2017.
Izvor: www.bankar.me

13.04.2017 - NERADNI DANI
Povodom predstojećeg vjerskog praznika Vaskrsa, neradni dani na Montenegroberzi će biti 14. i 17. april.
Izvor:

10.04.2017 - Port of Adria smanjila gubitke
Barska kompanija Port of Adria završila je prošlu godinu sa neto gubitkom od 1,8 miliona eura, oko 53 odsto manjim u odnosu na 2015. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, poslovni prihodi preduzeća su na kraju decembra smanjeni skoro deset odsto na 7,21 milion eura. Poslovni rashodi Port of Adria pali su 12 odsto na 8,83 miliona. Od toga se na troškove zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda odnosilo 5,85 miliona eura. Ukupna aktiva preduzeća, kojom od početka 2014. godine upravlja turska kompanija Global Ports, vrijedila je na kraju decembra 62,83 miliona, što je 4,7 odsto više nego u uporednom periodu.
Izvor: www.bankar.me

06.04.2017 - Dobit Luke Bar 1,33 miliona eura, lanjski pretovar veći za polovinu
U 2016. godini Luka Bar je je, bez DOO-a, ostvarila dobit u iznosu od 1,33 miliona eura pri čemu su ukupni prihodi iznosili 9,71 miliona eura, a ukupni rashodi 8,38 miliona eura. Istovremeno, pretovar tereta je iznosio 1,2 miliona tona što je za 49 odsto više nego 2015. godine, pokazuje zvaničan Izvještaj o poslovanju barske kompanije. Posmatrano zajedno, na konsolidovanom nivou, Luka Bar je sa DOO-ima ostvarila je, pored negativnog rezultata koji je za sva tri DOO-a ukupno iznosio 316.839 eura, pozitivan finansijski rezultat, dobit, u iznosu od million eura. Podsjetimo, Luka Bar je stoprocentni vlasnik tri društva sa ograničenom odgovornošću: DOO „Hotel Sidro“, DOO „Štivadorski poslovi“ i DOO „Bezbjednosni i lučki poslovi“. Luka Bar je prošle godine ostvarila brodski pretovar od 1.209.187 tona raznih tereta, u čijoj stukturi učestvuju rasuti sa 68,97%, tečni sa 20,98%, ro-ro 9,68% i generalni sa 0,37%. “U ovom periodu, ostvareni brodski pretovar je za 49% veći od prošlogodišnjeg ostvarenja, dok su ukupne manipulativne operacije veće za 61%”, konstatuje se u Izvještaju. Posmatrano u odnosu na plan, brodski pretovar pokazuje povećanje za 10%, a ostvarene manipulativne operacije, u odnosu na planirane rast od 19%. Ostvarena dobit u 2016.godini je za 4,22 puta veća od ostvarene dobiti u 2015.godini, dok su ostvareni rashodi, ove godine, pokriveni sa 90% ostvarenih prihoda, što je za 7,63 indeksna poena povoljnije od prošlogodišnjeg pokrića. Luka Bar se ovih dana našla u žiži crnogorske javnosti kada je barski parlament jednoglasno predložio Vladi da zaustavio djelimičnu privatizaciju dok se ne sagradi auto-put. Vlada bi ubrzo trebala da donese odluku oko privatizacije Luke Bar.
Izvor: www.bankar.me

06.04.2017 - Neto dobit HG “Budvanska rivijera” 1,01 milion eura
Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera zabilježila je na kraju prošle godine neto dobit od 1,01 milion eura, što je 1,8 puta više u odnosu na 2015. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća na kraju decembra porasli su 9,3 odsto na 18,58 miliona eura. Poslovni rashodi su u odnosu na 2015. povećani neznatno na 15,76 miliona eura. Na troškove zarada, naknada i ostale lične rashode se odnosilo 6,27 miliona eura. Ukupna aktiva Budvanske rivijere na kraju prošle godine vrijedila je 185,5 miliona eura i bila je 1,3 odsto manja nego u uporednom periodu. Dugoročna rezervisanja i obaveze Budvanske rivijere su na kraju decembra iznosile 2,55 miliona eura, a kratkoročna 10,68 miliona eura. Neraspoređena dobit je 3,09 miliona eura. Prema podacima Centralne depozitarne agencije (CDA), Vlada posjeduje 41,64 odsto akcija kompanije, AIK banka 15,23 odsto, Fond penzijsko-invalidskog osiguranja 12,82 odsto, Stratex development 9,4 odsto, Stratex hospitality Beograd 5,83 odsto i Zavod za zapošljavanje 4,27 odsto. Ostali dioničari imaju manje od jedan odsto udjela u preduzeću.
Izvor: www.bankar.me

04.04.2017 - Profit CGES-a 2,4 miliona
Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) završio je prošlu godinu sa neto dobitkom od 2,4 miliona eura, 1,6 puta manjim nego u 2015. Poslovni prihodi kompanije su na kraju decembra dostigli 29 miliona eura i bili su osam odsto manji nego u uporednom periodu. Poslovni rashodi porasli su 0,6 odsto na 26,5 miliona. Ukupna aktiva CGES-a porasla je 10,5 odsto na 254,3 miliona eura. Neraspoređena dobit kompanije iznosi 24 miliona, a odložene poreske obaveze 832,8 hiljada. Dugoročna rezervisanja i obaveze iznosile su na kraju decembra 48,3 miliona, a kratkoročne 26,2 miliona. Država je vlasnik 55 odsto akcija CGES-a, italijanska Terna 22,09 odsto dionica, a Elektromreža Srbije deset odsto.
Izvor: www.bankar.me

20.03.2017 - Za Luku Bar cijenu povećali 20 odsto
Pregovori oko zaključenja Ugovora o kupoprodaji akcija sa poljskom kompanijom OT Logistics, jedinim ponuđačem na tenderu za privatizaciju Luke Bar i Akcionarskog društva Montecargo, završeni su juče, zvanično je saopšteno u Tenderskoj komisiji za privatizaciju. “Kod Luke Bar cijena za akcije je povećana za 20 odsto u odnosu na cijenu iz Ponude, pa nakon pregovora cijena za 30 odsto akcija u Luci Bar iznosi 8,52 miliona eura, dok investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od tri godine iznose 14 miliona eura”, navodi se u saopštenju. Biznis plan Takođe, kako su kazali u Tenderskoj komisiji, Luka Bar u budućem periodu ne može ostvarivati dosadašnje prihode po osnovu naknada za korišćenje operativne obale, jer je to prihod Budžeta Crne Gore. “Dok će koncesionar biti u obavezi da, u skladu sa Ugovorom o koncesiji čija je priprema u toku, plaća i koncesionu naknadu za koju se predviđa da će iznositi 500.000 eura fiksno na godišnjem nivou, kao i dodatno varijablni dio naknade, koji zavisi od obima budućeg prometa”, dodaje se u saopštenju. Ugovorom o kupoprodaji je, kako je pojašnjeno, predviđeno značajno povećanje obima pretovara tereta u Luci Bar i, ukoliko dođe do odstupanja u odnosu na iznose planirane u Biznis planu za više od 30 odsto, to predstavlja osnov za raskid Ugovora. “Za AD Montecargo Podgorica ponuđena ukupna cijena za 51 odsto akcija u Društvu je ostala ista i iznosi 2,5 miliona eura, dok su investicije prema obavezujućem Investicionom programu za period od tri godine povećane sa 2,55 miliona na 3,45 miliona eura, i uz to će ponuđač obezbijediti dvije lokomotive putem lizinga ukupne vrijednosti od cca. sedam miliona eura”, kaže se u saopštenju. Ugovor Kako su naveli, ugovorima o kupoprodaji akcija u oba društva je definisana obaveza ponuđača za poštovanje postojećih kolektivnih ugovora u društvima u periodu od tri godine. “Kolektivnim ugovorima i u Luci Bar i u AD Montecargo je, između ostalog, predviđeno povećanje minimalne cijene rada za zaposlene sa sadašnjih 90 na 140, odnosno 150 eura, u slučaju privatizacije”, objasnili su u Tenderskoj komisiji. Prema navodima u saopštenju, za period od tri godine neće se utvrđivati višak zaposlenih, a obaveza ponuđača je da obezbijedi isplatu zarada, poreza i doprinosa, naknada i svih drugih davanja zaposlenim u skladu sa kolektivnim ugovorima koji su bili u Sobi sa podacima. Iz Komisije su kazali i da je realizacija investicija iz obavezujućeg Investicionog programa u oba društva obezbijeđena bankarskim garancijama na godišnji iznos investicija, iz Investicionog programa. Kako su pojasnili, ugovorima o kupoprodaji akcija su predviđene raskidne klauzule za nepoštovanje obaveza iz investicionog programa, Socijalnog programa i Kolektivnog ugovora. “U skladu sa primjenjivom procedurom, radna grupa za pregovore će podnijeti predloge ugovora Tenderskoj komisiji za privatizaciju, nakon čega će Tenderska komisija za privatizaciju uputiti predloge ugovora Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, odnosno Vladi, na razmatranje i usvajanje”, zaključuje se u saopštenju.
Izvor: www.bankar.me

08.03.2017 - Ulcinjska rivijera prva na listi za prodaju
Prvi tender koji će biti raspisan u ovoj godini trebalo bi da bude za Ulcinjsku rivijeru, za koju postoji interesovanje investitora, saznaje Pobjeda. Montepranzo i Institut Nakon Ulcinjske rivijere mogao bi se očekivati tender za valorizaciju lokaliteta poput Montepranzo Boka produkt za koje takođe postoji interesovanje. U drugoj polovini godine, kako je Pobjeda već pisala, treba očekivati tender za Institut “Simo Milošević, za koji su do sada propala četiri tendera. HTP Ulcinjska rivijera u čijem sastavu su i Ada Bojana, “Olimpik i “Belvi nalazi se u planu privatizacije za ovu godinu. Planom je ostavljeno više mogućnosti privatizacije prodaja akcija, dijela imovine ili dokapitalizacija, a može i kombinacija nekog od ovih modela. Podsjetimo da je iz Tenderske komisije potvrđeno nedavno da je njemački turoperater TUI zainteresovan za objekte Ulcinjske rivijere. Mediji su nedavno objavili da je TUI zakup nudističkog naselja na Adi i hotela “Belvi” na Velikoj plaži i da su za to pripremili 200 miliona eura. Za sada je sve samo u fazi interesovanja i očekivanja da TUI interesovanja treba pretočiti makar u pismo o namjerama koje će biti upućeno predsjedniku Vlade. Nakon toga bi se mogli očekivati razgovori u Vladi kako bi se vidjelo koja su očekivanja i interesovanja TUI-ja koji je jedan od najznačajnijih operatera. Iz Tenderske su podsjetili da je i ranije bilo interesovanja za Ulcinjsku rivijeru od drugih kompanija, ali da nijesu bila tog nivoa da bismo raspisali namjenski tender. Oni su podsjetili i da Ulcinjska rivijera ima problem oko vraćanja zemljišta. U planovima od 2014. Podsjetimo da se Ulcinjska rivijera pominje u privatizacionim planovima još 2014. Godinu kasnije, ili 2015. očekivao se tender, ali se prošle godine od njega definitivno odustalo. Dio imovine ove kompanije površine 5.000 kvadrata prodat je na aukciji u julu 2014. ulcinjskom Solarisu za 510 hiljada eura. U pitanju je zemljište uz vanprivrednu zgradu, površine 3.333 kvadratnih metara, poslovna zgrada u vanprivredi (magacinski prostor) površine 1.653 kvadratnih metara i pomoćna zgrada u vanprivredi, površine 14 kvadrata. Ova kompanija je 2004. otišla u stečaj kroz koji je prodat dio imovine poput hotela “Galeb, “Otrant… Plan privatizacije usvojila je Vlada nedavno, a u njemu su i Luka Bar i Montekargo za koje su u toku pregovori sa poljskim OT Logistikom. U završnu rundu pregovora trebalo bi da se krene sredinom marta. Na spisku su i Budvanska rivijera, Institut za crnu metalurgiju, Marina Bar, Castelo Montenegro Pljevlja, VTK “Mediteran” Zabljak, Donja Arza Herceg Novi, Ecolodge, Vranjina Podgorica, Kolašin 1600, Bjelasica i Komovi opština Kolašin, te lokaliteti Buljarica i Kraljičina plaža u opštinama Bar i Budva.
Izvor: www.bankar.me

03.03.2017 - Neto profit Telekoma 9,4 miliona eura
Crnogorski Telekom je u prošloj godini ostvario neto profit od 9,4 miliona eura, što je 6,5 miliona eura manje nego u 2015. godini, saopšteno je iz te kompanije. Kako su naveli u Telekomu, u prethodnoj godini je ostvaren prihod u iznosu od 91,8 miliona eura, odnosno 6,8 miliona manje u odnosu na isti uporedni period. “Smanjenje prihoda je uglavnom vezano za efekte regulacije, smanjenje prihoda od fiksne telefonije i smanjenog obima dolaznog saobraćaja“, navodi se u saopštenju. Izvršni direktor crnogorskog Telekoma Milija Zeković kazao je da se telekomunikaciono tržište suočava sa brojnim izazovima koji su uticali na smanjenje prihoda, ali i da su i pored toga ostvareni solidni finansijski rezultati.
Izvor: www.bankar.me

15.02.2017 - Počeli pregovori o Luci Bar
Pregovori predstavnika Vlade sa poljskim OT Logistikom, koji je jedini dostavio ponudu za kupovinu Luke Bar i Montekarga, počeli su juče, kazao je Pobjedi predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović. On je objasnio će se prvo razgovarati o ponudi za Luku Bar, a potom za Montekargo. – Za sada se ništa više od toga ne može reći jer smo na samom startu pregovora – pojasnio je Vujović našoj redakciji. Ponovio je da je za Vladu značajno da imamo jednog ponuđača, odnosno investitora i za Luku Bar i za Montekargo. – U paketu ćemo gledati ove dvije kompanije kao projekat koji je od značaja za Crnu Goru. Vidjećemo kako će ići pregovori sa Lukom Bar, pa ćemo na osnovu toga nastaviti i za Montekargo. Procijenićemo da li to može tako ići paralelno. U svakom slučaju, za nas je veoma bitno da imamo zaokružen projekat. Ne bi bilo prihvatljivo da po jednom tenderu transakcija bude zaključena, a po drugom ne. To je za sada naša intencija da riješimo i Luku i Montekargo u paketu ukoliko to bude moguće, objasnio je Vujović. Poljaci su za trećinu akcija Luke Bar ponudili 7,1 milion eura, trogodišnji investicioni program, vrijedan 17,1 milion, a biznis planom je predviđeno povećanje obima pretovara tereta u prvoj godini 70 odsto. Za Montekargo nude 2,5 miliona za akcije i isto toliko investicija. Plan im je da uspostave koridor Baltik Jadran, koji bi im za šest dana skratio put žita do Mediterana.
Izvor: www.bankar.me

10.02.2017 - Akcionari Monete dobili akcije Otrantkomerca
Svaki akcionar Zatvorenog investicionog fonda Moneta u likvidaciji dobio je proporcionalan broj akcija Otrantkomerca saopštila je juče Montenegroberza. Centralna depozitarna agencija je 6. februara podijelila preostalu imovinu fonda tako što je svaki akcionar ZIF Moneta dobio proporcionalan broj akcija društva Otrantkomerc, od broja akcija te kompanije koje su bile vlasništvo fonda – objašnjeno je iz ove berze. U junu prošle godine Skupština akcionara ovog fonda donijela je odluku o dobrovoljnoj likvidaciji. Za likvidatora je imenovan dr Aleš Musar, predsjednik borda direktora društva za upravljanje fondom Moneta. Zadnji dan za trgovinu akcijama ZIF Moneta (MONF) bio je 2. decembar prošle godine. Prije 15 godina u procesu masovne vaučerske privatizacije Moneta je prikupila 145.579.000 vaučer poena od od 26.628 građana. Prikupljeni vaučer poeni su uloženi u 188 preduzeća.
Izvor: www.bankar.me

06.02.2017 - Vlada planira da u paketu privatizuje Luku Bar i Montekargo
“Pregovori sa poljskim OT Logistikom koji je jedini dostavio ponudu za kupovinu Luke Bar i Montekargo trebalo bi da počnu 13. ili 14. februara. Prvo ćemo početi pregovore o Luci a onda nastaviti o Montekargu”, kazao je juče Pobjedi predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović. “Tenderska komisija je juče na sjednici konstatovala da je ponuda poljskog OT Logistika za kupoviu akcija u Montekargu formalno pravno ispravna. Formirali smo radnu grupu koja će pregovarati sa predstavnicima poljske kompanije”, rekao je Vujović i naglasio da su kroz dodatne informacije, koje su protekle sedmice tražili od investitora, a dobili ih ove, razjasnili sve nejasnoće. “Ohrabreni smo pojašnjenjem oko investicija, jer smo prilikom otvaranja ponude konstatovali i saopštili da su planirane na 2,45 miliona za dvije godine, a oni su pojasnili da je veća – za tri godine 3,5 miliona, a svake naredne godine po 900.000 eura do 2025.”, naveo je Vujović i istakao da u to nije uračunato sedam miliona za lokomotive koje se kupuju na lizing… “To međutim ne znači da smo prezadovoljni sa svim elementima ponude nego da ćemo razgovarati o svemu, počev od cijene. Nadamo se da će to biti šansa da se eventualno dođe do zaključenja ugovora, kazao je Vujović. Pojasnio je da je za Vladu značajno da imamo jednog ponuđača, odnosno investitora i za Luku i za Montekargo. “U paketu ćemo gledati ove dvije kompanije kao projekat koji je od značaja za Crnu Goru. Vidjećemo kako će ići pregovori sa Lukom Bar pa ćemo na osnovu toga nastaviti i za Montekargo.Vidjećemo i da li to može tako ići paralelno, ali je za nas bitno da imamo zaokružen projekat”, objasnio je predsjednik komisije dodajući da za crnogorsku stranu ne bi bilo prihvatljivo da transakcija bude zaključena za jednu, a ne i za drugu kompaniju. “To je za sada naša intencija – da riješimo oba pitanja zajedno, ali vidjećemo kako će ići pregovori”, kaže Vujović. Poljaci su za 30 odsto akcija Luke Bar u ponudi predatoj 22. decembra 2016. predvidjeli 7,1 milion eura, trogodišnji investicioni program, vrijedan 17,1 milion, a biznis planom je predviđeno povećanje obima pretovara u prvoj godini 70 odsto, a nakon tri godine tri puta, uz pozicioniranje Luke na novim međunarodnim tržištima, posebno centralnoevropskom i sjeverno-južnog i koridora Bliski-Daleki istok. Poljska kompanija je ponudila da u naredne tri godine zadrži postojećih 412 radnika. OT Logistika je na tender koji je istekao 16. januara ponudio 2,5 miliona eura za 51 odsto akcija kompanije Montekargo. Biznis planom je predviđeno značajno jačanje pozicije kompanije u sektoru međunarodnog prevoza i logistike kroz postizanje liderske pozicije na koridoru Baltik – Jadran povećanjem tržišnog učešća do 50 odsto na tržištu pretovara poljoprivrednih tereta u pomorskim lukama kao i dupliranjem prevoza tereta Montekarga. Ponuđač je takođe, kako je ranije saopšteno iz Tenderske komisije, preuzeo obavezu poštovanja opšteg, granskog i kolektivnog ugovora u periodu od najmanje tri godine.
Izvor: www.bankar.me

01.02.2017 - Akcionari Elektroprivrede čekaju odluku Instituta sertifikovanih računovođa
Isplata 35 miliona eura dividende akcionarima Elektroprivrede iz 2014. godine čeka mišljenje Instituta sertifikovanih računovođa, koji treba da presudi da li je nikšićka kompanija donijela odluke u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima. Taj proces je stopirala Komisija za hartije od vrijednosti (KHOV), ocijenivši da nijesu ispunjeni svi preduslovi, a zbog tih dilema dividenda nije podijeljena ni za 2015. godinu. Od 35 miliona eura dividende, koju je EPCG prvi put u istoriji trebalo da isplati, Vlada bi dobila 19,9 miliona, italijanska kompanija A2A 14,6 miliona, a oko 2,5 hiljade malih akcionara oko pola miliona eura. Predsjednik KHOV Zoran Đikanović kazao je Pobjedi da će Komisija uvažiti mišljenje Instituta kakvo god ono bilo. “Ako Institut ocijeni da su odluke EPCG bile u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima KHOV će odblokirati proces. Ukoliko odluka bude drugačija, EPCG će morati da promijeni ranije odluke”, objasnio je Đikanović. On je podsjetio da je KHOV ranije ocijenila da nijesu ispunjeni svi preduslovi u zahtjevu EPCG da obavi umanjenje kapitala, pokriće gubitka i akcionarima isplati dividendu. “Tačnije, KHOV je utvrdila da način sprovođenja odluka nije u skladu sa standardima”, rekao je Đikanović. Institut se uključio u cijelu priču nakon sudskog spora, jer je EPCG početkom prošle godine tužila KHOV. “Sud je tražio da se pojasne neka rješenja, nakon čega je EPCG, sudeći po dopisu koji smo dobili od njih, angažovala Institut sertifikovanih računovođa da provjeri da li su odluke, odnosno njihov način sprovođenja, koje je donijela tada o smanjenju kapitala, pokriću gubitka i isplati dividende, utemeljene na međunarodnim standardima”, naveo je Đikanović. On je dodao da Institut ima javna ovlaštenja od Ministarstva finansija i da pomaže firmama u adekvatnoj primjedbi tih standarda. “Obaviješteni smo da je Institut pri kraju sa tim poslom i trebalo bi da je izvijestio EPCG o rezultatu”, kazao je Đikanović. On je rekao da ne može da saopšti da li će se nešto mijenjati u odlukama, jer još nije vidio finalne dokumente. Preduslov za podjelu novca bio je da KHOV evidentira smanjenje kapitala u registru emitenata, ali je zahtjev odbačen.
Izvor: www.bankar.me

24.01.2017 - Luka Bar: Pregovori sa OT Logistics početkom februara
Pregovori sa predstavnicima poljske kompanije OT Logistics, jedine koja je dostavila ponudu za privatizaciju Luke Bar, trebalo bi da počnu početkom februara, saopštio je predsjednik Tenderske komisije, Branko Vujović. “Mi smo neke razmjene informacija već uradili, ali će pregovori početi početkom februara”, kazao je Vujović agenciji Mina-business. On je rekao da je već održan preliminarni sastanak kako bi se pripremili materijali i kako bi advokati obje strane pripremili mišljenja u vezi sa osnovnim elementima ugovora. Kada Tenderska komisija sa predstavnicima poljske kompanije usaglasi sve elemente ugovora, izvještaj podnosi Savjetu za privatizaciju, a on predlog Vladi koja donosi odluku. OT Logistics je ponudu za prodaju 30 odsto akcija Luke Bar za 7,1 milion eura dostavio 21. decembra. Ponuđen je i trogodišnji investicioni program, vrijedan ukupno 17,1 milion eura, dok je biznis planom predviđeno povećanje obima pretovara tereta u prvoj godini 70 odsto, a nakon tri godine tri puta, uz pozicioniranje Luke na novim međunarodnim tržištima, posebno centralnoevropskom i sjeverno-južnog i koridora Bliski/Daleki istok. Poljska kompanija je ponudila da u naredne tri godine zadrži postojećih 412 radnika. OT Logistics jedina je dostavila ponudu i na tenderu za privatizaciju Montecarga i ponudila 2,5 miliona eura za 51 odsto akcija tog preduzeća.
Izvor: www.bankar.me

18.01.2017 - Za tri godine Global Ports uložio 24,9 miliona eura
Turski Global Ports, većinski vlasnik barske kompanije Port of Adrija, u prethodne tri godine je u nekadašnje Kontejnerske terminale uložio 24,9 miliona eura, saopštio je izvršni direktor Port of Adrije Sedat Kara, koji tvrdi da je, uprkos negativnim dešavanjima na tržištu pomorskog transporta, prošla godina bila uspješnija za kompaniju od 2015. godine. “Od ovog iznosa, nešto više od osam miliona je plaćen većinski paket akcija, investirano je 10,4 miliona, dok je 6,5 miliona izdvojeno za isplatu otpremnina”, kazao je Kara Pobjedi. Kompanija, kako je kazao, trenutno ima 343 zaposlena, od kojih deset ima ugovor na određeno vrijeme. Predstavnici Vlade potpisali su sredinom novembra 2013. godine ugovor o prodaji 62 odsto kapitala KTGT-a Global Portsu za oko osam miliona eura. Kara tvrdi da je prošla godina bila uspješnija za Port of Adriu od 2015, iako se, kako je naglasio, industrija pomorskog transporta suočavala sa poteškoćama. “Neke važne kontejnerske linije su otišle pod stečaj, a neke od njih su sklopile alijanse da bi opstale. Istovremeno, cijene industrije čelika su bile ispod očekivanog nivoa. Uprkos ovim negativnim dešavanjima možemo reći da smo imali uspješniju godinu u poređenju sa 2015. godinom. Imali smo oko deset odsto povećanja pretovara kontejnera, tako što smo postigli broj od 41,8 hiljada TEIJ jedinica”, rekao je Kara. Pretovar generalnih tereta bio je niži u odnosu na 2015. godinu, usljed smanjenog izvoza proizvoda od čelika preko Port of Adrie. “Jedini izvoznik je smederevska željezara, koja je privatizovana u junu 2016. godine. Očekujemo da će izvoz proizvoda od čelika preko Port of Adrie porasti ove godine”, naveo je Kara i dodao da je kompanija prethodne godine uspješno pretovarila projektne terete, kao što su vjetrenjače za projekat Krnovo. Prema njegovim riječima, prethodna godina predstavlja period velikih i značajnih investicija. “Nabavili smo dvije tereks mašine namijenjene za pretovar i skladištenje generalnih tereta (vrijednost investicije 1,54 miliona eura), jednu mobilnu lučku dizalicu za pretovar kontejnera i generalnih tereta (450,4 hiljade). Završena je izgradnja frigo stanice za skladištenje frigo kontejnera (468,3 hiljade), glavnog ulaza u koncesiono po dručje sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i sanacijom saobraćajnica (114,5 hiljada), nabavka kolske vage (19,5 hiljada)”, kazao je Kara. Naglasio je da su lani pokrenute dvije najznačajnije investicije sanacija i ojačanje konstrukcije južne obale Gata1 (procijenjena vrijednost investicije tri miliona eura) i nabavka novog kontejnerskog krana (6,4 miliona) čija se isporuka očekuje krajem januara. Osim tih investicija, kako je dodao, kompanija ima u planu niz ulaganja u cilju podizanja kvaliteta usluga postojećim i potencijalnim partnerima. “Imajući u vidu da Global Ports stavlja akcenat na sigurnost, bezbjednost i usklađivanje standarda poslovanja svih svojih luka, pred nama je značajan projekat čijom bi realizacijom kompanija stekla sertifikat integrisanog sistema menadžmenta koji pokriva upravljanje kvalitetom, zaštitu zdravlja na radu i zaštitu životne sredine”, saopštio je Kara. On je ocijenio da za sada kompanija nije imala značajnijih problema u poslovanju u Crnoj Gori. “Osvrnuo bih se jedino na neke administrativne barijere koje su u određenim segmentima značajno usporile realizaciju pojedinih projekata. Smatramo da su prethodne tri godine bile period prilagođavanja i završetka prve faze investicija. Svjesni smo da u logističkom poslovanju tri godine predstavljaju veoma kratak period za značajnija očekivanja i da ćemo imati benefite od naših investicija u narednim godinama uz dobru poslovnu strategiju”, zaključio je Kara.
Izvor: www.bankar.me

17.01.2017 - Poljaci ponudili 2,5 miliona za Montekargo
Poljska kompanija OT Logistics ponudila je 2,5 miliona eura za kupovinu 51 odsto akcija u državnoj kompaniji Montekargo, a najavila je i investicije od 2,55 miliona eura. To je dio ponude koju je juče otvorila Tenderska komisije za privatizaciju. Poljaci su jedini koji su dostavili ponudu. Ukoliko naredne tri godine ispune sve obaveze, moći će da steknu pravo da dokapitalizacijom dobiju nove akcije kao i da od državnih fondova otkupe njihove. “Montekargo” je dio bivše Željeznice Crne Gore, a bavi se prevozom tereta. “Kompanija je ponudila realizaciju investicionog programa koji uključuje nabavku dvije višesistemske lokomotive Simens Vectron, lokomotiva i pripadajućih IT rješenja u ukupnom iznosu od 2.550.000 eura. Biznis planom je predviđeno značajno jačanje pozicije kompanije u sektoru međunarodnog prevoza i logistike kroz postizanje liderske pozicije na koridoru Baltik-Jadran povećanjem tržišnog učešća do 50 odsto na tržištu pretovara poljoprirednih tereta u pomorskim lukama kao i dupliranjem prevoza tereta “Montekarga“, navedeno je u saopštenju Tenderske komisije. Ponuđač je naveo i da je će preuzeti obavezu poštovanja Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora u periodu od najmanje tri godine. Tenderska komisija će kako je saopšteno, u saradnji sa izabranim savjetnikom i u skladu sa definisanom procedurom, u prvoj fazi evaluacije ponude, izvršiti ocjenu formalne ispravnosti, kvalifikovanosti ponuđača i ispunjenosti zahtijevanih uslova utvrđenih u javnom pozivu i tenderskim pravilima. Prema podacima sa sajta poljske kompanije, OT Logistics pruža usluge transporta, špedicije i logističke usluge u Poljskoj, centralnoj i zapadnoj Evropi. OT Logistics kupio je u julu 2015. godine 20 odsto udjela Luke Rijeka, a sada je bio zainteresovan i za Luku Bar ali nije predao ponudu.
Izvor: www.bankar.me

13.01.2017 - Nezadovoljnim akcionarima Trenda 1,5 miliona eura
Na vanrednoj slcupštni akcionara Zatvorenog investicionog fonda (ZIF) Trend juče je usvojen plan razvoja, a vlasnici 13,9 odsto akcija glasali su protiv i na taj način stekli uslov za isplatu vlasničkog uloga od oko 1,5 miliona eura, u narednih 12 mjeseci. Skupština ZIF Trenda održana je u prostorijama PLC Morača (bivšeg Titeksa), a prisustvovali su predstavnici 64,59 odsto upisanih akcija fonda. “Za akcionare koji su glasali protiv programa razvoja, obezbijediće se zakonom garantovana isplata u predviđenom roku. Akcionari koji na Skupštini nisu podnijeli zahtjev za isplatu, isti mogu predati u prostorijama društva za upravljanje u roku od 30 dana od održavanja skupštine. Uputstva vezana za predaju zahtjeva biće objavljena na sajtu www.trendfund.me. Od dana podnošenja zahtjeva, teče rok za isplatu, koji traje godinu dana”, saopštila je Vijestima Milica Petričević, portparol Društva za upravljanje (DZU) Butterfly finance lcoje upravlja Trendom. Predstavnici fonda predstavili su juče akcionarima planove za razvoj najznajčajnijih djelova imovine. Za hotelski kompleks HTP Trend Korali iz Sutomora, kojim fond većinski gazduje, predviđena je rekonstrukcija, unapređenje hotelskih kapaciteta i dodavanje novih sadržaja, kako bi se poboljšala ponuda i povećali prihodi. Menadžeri fonda saopštili su da je PLC Morača, konačno postavljen na stabilne temelje, i da je predviđen višegodišnji plan razvoja u cilju povećanja vrijednosti, a koji podrazumijeva povećanje kapaciteta, iskorišćenost imovine, kao i poboljšanje usluga tog preduzeća, koje se bavi izdavanjem poslovni prostora. ZIF Trend posjeduje atraktivno zemljište u Ulcinju koje planira da proda, a sve u cilju izmirenja obaveza i realizaciju novih projekata. U posjedu fonda, u skoro stopostotnom vlasništvu nalazi se i firma Trend Invest, koja je vlasnik firme Damirprojekt u čijem vlasništvu se nalazi zemljište u Zaprešiću, u blizini Zagreba. “Želja za povećanjem likvidnosti fonda, postavila je kao cilj i prodaju ovog zemljišta”, navela je Petričević.
Izvor: www.bankar.me

30.12.2016 - NERADNI DANI NA MONTENEGROBERZI
Zbog proslave novogodisnjih i bozicnih praznika Montenegroberza nece raditi do 09. januara 2017. godine. Srecni praznici! VIP Broker Tim
Izvor:

22.12.2016 - Poljaci ponudili 7,1 miliona za kupovinu 30 odsto akcija Luke Bar
Poljska kompanija OT Logistics ponudila je 7,1 miliona eura za kupovinu 30 odsto akcija Luke Bar, posao za svih 412 radnika u naredne tri godine, i investicioni program vrijedan 17,1 milion eura. Na prodaju je bilo ponuđeno 17.030.021 akcija Luke Bar što znači da su Poljaci spremni da plate 41,69 centi po akciji, što je 30 odsto više u odnosu na trenutnu berzansku cijenu. Ponuda Poljaka bila je jedina na juče zaključenom međunarodnom tenderu, a mimo prvobitnih očekivanja ponudu nije dostavila turska kompanija Global Ports Holding, vlasnik Port of Adria (Kontejnerskih terminala bivšeg dijela Luke), koji je figurirao kao najozbiljniji konkurent Poljacima na ovom tenderu, kao ni italijanska kompanija Silos granari della Sicilia. Tenderska komisija, odnosno Savjet za privatiztaciju o ponudi Poljaka trebalo bi da odluči početkom januara najkasnije do Božića. Ukoliko tokom prve godine upravljanja povećaju obim prometa u Luci Bar više od 50 odsto prema uslovima tendera i predloženom tekstu Ugovora o upravljanju, OT Logistics će biti kvalifikovan investitor za kupovinu većinskog paketa Luke Bar, koja je sad u državnom vlasništvu. Prema obavezujućoj ponudi, ponuđena ukupna cijena za 30 odsto akcija u društvu iznosi 7.100.000 eura. Takođe, kompanija je ponudila realizaciju trogodišnjeg investicionog programa koji uključuje hidrološke radove na gatu Volujica i izgradnju novih silosa, prijem vagona i postrojenja za brodski utovar u ukupnom iznosu od 17,1 milion eura, saopšteno je iz Tenderske komisije. Biznis planom je, kako se dodaje, predviđeno značajno povećanje obima pretovara tereta u Luci Bar, u prvoj godini 70 odsto, a nakon tri godine za približno tri puta uz istovremeno pozicioniranje Luke Bar na novim međunarodnim tržištima, a posebno na području centralno-evropskog i sjevemo-južnog koridora, i koridora Bliski/Daleki istok. Ponuđač je preuzeo obavezu da u naredne tri godine zadrži postojeći broj od 412 zaposlenih uz obavezu poštovanja Opšteg, Granskog i Kolektivnog ugovora. Poređenja radi, Poljaci su sad za 30 odsto akcija Luke Bar ponudili da plate približno sličnu cijenu kao Turci 2013. kada su za većinski paket vlasništva, odnosno, 62,09 odsto akcija u tadašnjim Kontejnerskim terminalima i generalnim teretima (danas Port of Adria), platili 8,07 miliona eura. Prije restrukturiranja Luke Bar, cijelom tom lučkom sistemu Kontejnerski terminali su donosili prihode u iznosu od oko 80 odsto. Poljaci su, dakle, spremni da plate 7,1 milion eura za 30 odsto Luke Bar, dok su Turci za većinski paket u Kontejnerskim terminalima platili 8,07 miliona eura. Kompanija OT Logistics AD je listirana na Varšavskoj berzi. Najveći je lučki operater u Poljskoj i jedan od najvećih lučkih operatera na Baltičkom moru za suve rasute terete i generalne terete. OTL upravlja pomorskim lukama u Svinoujšću, Gdinji i Kolobrzegu i riječnim lukama u Vroclavu i Opoleu. Vlasnik je manjinskog paketa akcija u Luci Rijeka. Godišnji promet OTL-a je 175 miliona eura, a ukupni pretovar u lukama 6,5 miliona tona (7,5 puta više u odnosu na Luku Bar).Ukupni željeznički pretovar/prevoz je 3,8 miliona tona ili oko četiri puta više u odnosu na Montekargo.
Izvor: www.bankar.me

06.12.2016 - Vujović: Borimo se za što bolju ponudu za Luku Bar
Tenderska komisija je spustila uslov -granicu sa pet na 3,5 miliona tona godišnjeg prometa da bi dobili što više ponuda za privatizaciju Luke Bar na tender koji je u toku, kazao je predsjednik Tenderske komisije Branko Vujović odgovarajući na prozivke sindikata ove barske kompanije da je to urađeno da bi “Globalports” mogao da konkuriše. Podsjetimo da je Tenderska komisija Savjeta za privatizaciju produžila do 21. decembra rok za dostavljanje ponuda za učešće na tenderu za kupovinu 30 odsto akcija Luke Bar. Sindikat ove kompanije je saopštio i da je protiv modela i tajminga privatizacije. Tendersku dokumentaciju za Luku do sada su otkupili poljska kompanija OT Logistics, turski Global Ports Holdings, Abu Dabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i italijanska firma Silos Granari della Sicilia. – Obim prometa nije snižen samo zbog Globalportsa već da bi dobili više ponuđača na tenderu. Nekorektno je da bilo ko na ovakav način cijeni rad Tenderske komisije. Svakom je jasno da kad imamo samo jednu ponudu onda se i investitor drugačije ponaša. Čim ima konkurenciju ozbiljno će pristupiti i dati bolju ponudu – kaže Vujović. Tenderska komisija, dodaje Vujović, radi svoj posao a Sindikat svoj i podsjeća da su na tender ponuđene akcije države, a ne sindikalne. – Biraćemo najboljeg po kriterijumima koji nijesu samo obim prometa nego i investicije, cijena, socijalni program, odnos prema radnicima, reference kompanije… Tenderom je tražen obim prometa 3,5 puta veći nego što Luka Bar sada ima. Tražimo jačeg investitora od Luke i veći broj učesnika na tenderu da bi dobili bolju ponudu – kazao je Vujović.
Izvor: www.bankar.me

05.12.2016 - Marina Bar u dobitku preko 400 hiljada eura
Kompanija Marina Bar završila je treći kvartal sa neto dobitkom od 402,63 hiljade eura, što je 3,6 odsto većim nego u istom periodu prošle godine. Prema podacima iz izvještaja o poslovanju, koji je objavljen na sajtu Montenegroberze, poslovni prihodi preduzeća su na kraju septembra iznosili 883,93 hiljade eura, što je 10,5 odsto više nego u uporednom periodu. Poslovni rashodi kompanije porasli su 4,6 odsto na 502,35 hiljada eura. Na zarade, njihove naknade i ostale lične rashode odnosilo se 350,34 hiljade eura, amortizaciju i rezervisanja 36 hiljada, a na materijal 20,45 hiljada. Ostali poslovni rashodi dostigli su 95,55 hiljada eura. Ukupna aktiva Marine na kraju septembra vrijedila je 10,86 miliona eura i bila je četiri odsto veća nego u istom prošlogodišnjem periodu. Akumulirani gubitak je dostigao 903,44 hiljade eura, neraspoređena dobit 1,95 miliona eura, a kratkoročna rezervisanja i obaveze 929,27 hiljada eura. Država Crna Gora posjeduje 19,47 odsto akcija u barskom preduzeću, Investiciono razvojni fond (IRF) 17 odsto, Fond penzijsko invalidskog osiguranja (PIO) 13,4 odsto, Milan Ćetković 4,78 odsto, Zavod za zapošljavanje (ZZZCG) 4,47 odsto, a Dejan Knežević 1,67 odsto. Ostali akcionari imaju ispod jedan odsto akcija. Konzorcijum SIS Multikapitals i AS Latvijas Krajbanka kupio je prije nekoliko godina od Vlade i državnih fondova paket od 54 odsto akcija Marine Bar. Tada su se obavezali na investicije od 12 miliona eura u narednih pet godina. Na predlog Ministarstva saobraćaja, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte je raskinuo ugovor u oktobru prošle godine, jer konzorcijum nije ispunio investicione obaveze. Doveli su do blokade računa nakon što je Krajsbanka u ljeto 2012. otišla u stečaj, a Multikapitals je založio akcije za kredit koji ne vraća. Predstavnici SIA Multikapitalsa smatraju da je Savjet raskinuo ugovor o kupovini većinskog paketa akcija kršeći stavke ugovora. Vlada je potvrdila raskid, a Letonci traže da im se odmah vrate akcije ili nadoknadi šteta od 2,2 miliona eura koliko su dali za dionice. Oni su najavili i da će, u slučaju da im ne budu ispunjeni ti uslovi, pokrenuti arbitražni postupak pred sudom u Londonu.
Izvor: www.bankar.me

02.12.2016 - Drugi dio sredstava za akcionare HTP “Onogošt”
Akcionarima HTP “onogošt” Stečajni upravnik u stečajnom dužniku HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, obavještava vlasnike hartija od vrijednosti emitenta HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, da je dana 08.11.2016.godine, po ispunjenju svih procesnih uslova, na osnovu čl. 88., a u vezi čl. 86. Zakona o insolventnosti privrednih društava, i čl. 33. Zakona o privrednim društvima, odlučio o drugoj diobi dijela sredstava stečajne mase u iznosu od 1.300.000,00 €, na način što će dio sredstava stečajne mase u navedenom iznosu, raspodijeliti vlasnicima hartija od vrijednosti – akcija emitenta HTP “ONOGOŠT” AD Nikšić – u stečaju, shodno procentualnom učešću u vlasništvu, po spisku akcionara koji je od strane CDA Podgorica dostavljen stečajnom upravniku dana 13.03.2015.godine. “Isplata pripadajućih iznosa akcionarima koji posjeduju manje od 1,5 % vlasništva vrši se u svim filijalama Hipote-karne banke AD Podgorica, počev od 24.11.2016.godine“, navodi se u saopštenju stečajnog upravnika Ranka Radinovića. Isplata pripadajućih iznosa akcionarima koji posjeduju 1,5 % i više vlasništva, i akcionarima pravnim licima, izvršiti će se prenosom sredstava sa žiro računa stečajnog dužnika po instrukcijama koje su vlasnici predmetnih hartija od vrijednost dužni dostaviti stečajnom upravniku odmah po oglašavanju ove odluke. Sve informacije u vezi sa ovom obavještenjem se mogu dobiti na telefon stečajnog upravnika broj 069 021 201, a traženi podaci se mogu dostaviti na adresu Privrednog suda Crne Gore, na adresu sjedišta stečajnog dužnika, te putem maila: mikir@t-com.me.
Izvor: www.bankar.me

28.11.2016 - Jugopetrol: Isplata dividende u utorak
Kompanija Jugopetrol počeće u utorak isplatu dividende od oko šest miliona eura, odnosno 1,29 eura bruto po akciji. Iz kompanije je saopšteno da je odluka o isplati dividende, čija je neto vrijednost 1,17 eura po akciji, donešena na vanrednoj Skupštini akcionara, koja je održana 11. novembra. „Pravo na dividendu imaju akcionari Jugopetrola koji su upisani u spisak kod Centralne depozitarne agencije na dan održavanja Skupštine i donošenja odluke o isplati dividende“, navodi se u saopštenju. Isplata dividende će biti obavljena u svim filijalama Erste banke. Naftna kompanija Jugopetrol u prošloj godini je ostvarila neto dobit od 4,93 miliona eura, 3,9 odsto više u odnosu na 2014. Većinski vlasnik Jugopetrola je od kraja 2002. godine grčki Hellenic Petroleum International, koji posjeduje 54,35 odsto akcija kompanije. Iza HB-Zbirnog kastodi računa 1 nalazi se vlasnik 9,4 odsto akcija, dok je iza EK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriveno 4,8 odsto akcija. Iza NM-Zbirnog kastodi računa 8 sakriven je vlasnik 3,3 odsto akcija, dok Trend ima 3,26 odsto. Radoslavu Tomiću iz Beograda pripada 1,89 odsto akcija, dok je iza CK-Zbirnog kastodi računa 1 sakriven vlasnik 1,5 odsto akcija. Preduzeće SIG iz Podgorice ima 1,1 odsto dionica. Ostali vlasnici imaju udio ispod jedan odsto. Akcionari Jugopetrola su kraju 2014. godine odobrili promjenu sjedišta kompanije iz Kotora u Podgoricu.
Izvor: www.bankar.me

25.11.2016 - Produžen rok za dostavljanje ponuda za Luku Bar
Tenderska komisija za privatizaciju produžila je do 21. decembra rok za dostavljanje ponuda za učešće na tenderu za privatizaciju Luke Bar. Ponude su se prethodno mogle dostavljati do 1. decembra do 12 sati. Tendersku dokumentaciju za Luku Bar u predviđenom roku otkupile su četiri strane kompanije. Dokumentaciju su do 21. novembra otkupile poljska firma OT Logistics, Abu Dabi Ports iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Silos Granari della Sicilia, kao i turski Global Ports holdings, sadašnji vlasnik barske kompanije Port of Adria. Tenderska komisija je saopštila da ostali elementi javnog poziva ostaju nepromijenjeni. Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte raspisao je 19. oktobra javni poziv za učešće na tenderu za privatizaciju Luke Bar, putem prodaje akcija. Predmet tendera je prodaja 17,03 miliona dionica Luke Bar, odnosno 30 odsto akcijskog kapitala koji se nalazi u vlasništvu Vlade, uz obavezu kupca da predloži i realizuje obavezni investicioni program. “Kupcu će biti ponuđeno pravo upravljanja u periodu do godinu i mogućnost sticanja dodatnog paketa akcija kroz dokapitalizaciju ili prodaju dionica po cijeni po akciji ostvarenoj na tenderu, ukoliko kupac ispuni indikatore naznačene u ugovornoj dokumentaciji”, navodi se u pozivu.
Izvor: www.bankar.me

.........................................................................................................................................................................................................

[ vrh strane ]
Korisničko ime:  
Password:            
                                  
.......................................................
                                    Kako se registrovati?
 
Simbol:        
Berza:          
                       
.......................................................
                        Pregled svih hartija!